iso9001

ISO 9001 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 9001

Ngày càng nhiều công ty, tổ chức nhận được yêu cầu từ khách hàng và quy định pháp luật về nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Cách hiệu quả nhất để đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và chứng minh sự cải tiến liên tục là việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng với sự công nhận của tổ chức quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

Tham gia chứng nhận ISO 9001: 2015 sẽ giúp các công ty, tổ chức triển khai các quá trình xuyên suốt và hợp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo việc chọn lựa các quyết định đúng đắn cho sự phát triển của tổ chức của mình.

YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 VÀ LÀM CÁCH NÀO ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ISO

Hiểu rõ về lợi ích và mục tiêu của tổ chức của Quý Khách sẽ được hưởng lợi từ việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 sẽ được tích hợp vào mọi khía cạnh hoạt động kinh doanh của Quý Khách chính vì vậy Quý Khách cần chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn trong phương pháp làm việc. Ngoài ra, tất cả các nhân viên cũng cần phải hiểu được kết quả mong đợi là gì và trách nhiệm của họ là gì khi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được triển khai.

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 9001

  • Quản lý quy trình chất lượng của tổ chức hiệu quả hơn
  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng
  • Cải thiện độ tin cậy các hoạt động để đáp ứng và vượt xa những yêu cầu của khách hàng
  • Đạt được chứng nhận phù hợp theo hướng dẫn của Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế với sự hỗ trợ từ Bureau Veritas, tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận
  • Sự tiếp cận với tinh thần hợp tác để hiểu các mục tiêu, cơ cấu tổ chức và văn hóa kinh doanh của công ty

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Là một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi làm việc cùng doanh nghiệp của Quý Khách nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, xác định bất kỳ thiếu sót nào trong hệ thống quản lý và đánh giá doanh nghiệp theo tiêu chuẩn được yêu cầu.

Quá trình lựa chọn chuyên gia đánh giá của chúng tôi bao gồm các hoạt động giám sát và triển khai các chương trình phát triển năng lực chuyên môn để đảm bảo rằng các nguồn lực của chúng tôi là luôn phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn.

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001

Ngoài các dịch vụ chứng nhận, chúng tôi cung cấp thêm các khóa đào tạo ISO 9001 nhằm hỗ trợ Quý Khách tìm hiểu các bước triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Vui lòng tham khảo thêm ISO 14001 - Hệ thống quản lý chất lượng môi trườngISO 45001 - hệ thống quản lý an toàn sức khỏe.

GỬI YÊU CẦU CỦA QÚY KHÁCH VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001

TẠI ĐÂY