Construction supervision

DỊCH VỤ

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Kết hợp chuyên môn về kỹ thuật và hệ thống dẫn đầu thị trường với kinh nghiệm hàng đầu trong ngành 

TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG XÂY DỰNG

Quy định xây dựng phức tạp và với nhiều quy định. Theo kịp các yêu cầu mới nhất có thể là một nhiệm vụ khó khăn và tốn thời gian cho bất kỳ công ty xây dựng nào. Hơn nữa, phê duyệt Quy định xây dựng là một quy trình bắt buộc, phải được thông qua bên thứ ba.

Do đó, các công ty xây dựng đang ngày càng chuyển sang một chuyên gia độc lập, bên thứ ba để nhận được sự tư vấn từ cá chuyên gia và một cách tiếp cận nhất quán để thực hiện Quy định xây dựng.

BUREAU VERITAS – CHUYÊN GIA Tư vấn giám sát trong xây dựng

Dịch vụ Tư vấn giám sát trong Xây dựng của Bureau Veritas kết hợp chuyên môn về kỹ thuật và hệ thống dẫn đầu thị trường với kinh nghiệm trong ngành để cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát cho một số tên tuổi lớn trong ngành xây dựng.

Thông qua làm việc nhóm hiệu quả, một cách tiếp cận nhất quán và cam kết xuất sắc, các giải pháp của chúng tôi không chỉ tuân thủ các quy định. Chúng tôi có thể giúp giảm chi phí và quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của tòa nhà, từ giai đoạn thiết kế đến kiểm tra tại chỗ và chứng nhận cuối cùng - đồng thời giúp các nhà thiết kế tin tưởng rằng dự án sẽ tuân thủ quy định xây dựng và tất cả các thông tin pháp lý liên quan.

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁM SÁT TRONG XÂY DỰNG CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM:

  • Tư vấn trước khi lập kế hoạch và đấu thầu
  • Thẩm định kế hoạch đầy đủ
  • Kiểm tra tòa nhà - kiểm tra công trường liên tục
  • Chứng nhận hoàn thành đầy đủ

NHỮNG LỢI ÍCH

  • Quản lý rủi ro xây dựng hiệu quả hơn
  • Đạt được giá trị kỹ thuật trong xây dựng
  • Đảm bảo tính nhất quán của cách tiếp cận với một điểm liên lạc duy nhất
  • Hưởng lợi từ lời khuyên chủ động ở giai đoạn tiền đấu thầu
  • Kết hợp tư vấn giám sát tòa nhà và đánh giá rủi ro hỏa hoạn từ Bureau Veritas có thể cải thiện hiệu quả và giảm rủi ro của các nhà tư vấn bên thứ ba giải thích sai các triết lý thiết kế chiến lược 
  • Được cấp phép bởi Chính phủ để tư vấn về Quy định xây dựng và phê duyệt thiết kế và xây dựng

Ngoài việc xây dựng các dịch vụ tư vấn giám sát trong xây dựng, Bureau Veritas còn là công ty hàng đầu thế giới về thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận (TIC) và chúng tôi có hơn 190 năm kinh nghiệm có nghĩa là chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực kinh doanh khác nếu cần.