QUALITY INSPECTION

DỊCH VỤ KIỂM TRA

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

Kiểm tra độc lập, không thiên vị và minh bạch đối với các quy trình và công việc được thực hiện.

Chúng tôi xem xét kế hoạch quản lý chất lượng và thực hiện kiểm tra trong suốt quá trình xây dựng để hỗ trợ Chủ đầu tư kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã được phê duyệt. Chúng tôi giúp doanh nghiệp phát hiện bất kỳ lỗi nào để ngăn ngừa sự cố.

LỢI ÍCH CHÍNH

  • Tránh rủi ro liên quan đến chất lượng và an toàn

  • Nhận được sự yên tâm từ một bên đánh giá độc lập

  • Đảm bảo niềm tin vào tài sản với các báo cáo chi tiết và chứng chỉ 

  • Tiếp cận các giải pháp hiệu quả về chi phí để xác minh chất lượng

  • Nhân viên lành nghề với kinh nghiệm và trình độ cao