ESG_Banner_0001

CHUỖI DỊCH VỤ BỀN VỮNG - 
GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 
VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ESG)

Tính bền vững cũng như các vấn đề liên quan tới trách nhiệm xã hội, môi trường và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang trở thành động lực tăng trưởng và chất xúc tác cho sự tin tưởng giữa các bên liên quan trong nền kinh tế. Điều này tác động đến tất cả các thành phần trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ, từ nhà bán lẻ đến thương hiệu, nhà cung cấp và nhà máy.

ĐỘNG LỰC THỊ TRƯỜNG

Chúng ta chưa từng thấy sự kết hợp giữa các yếu tố toàn cầu, quy định, công ty và người tiêu dùng thúc đẩy các sản phẩm bền vững, hoạt động bán hàng và tìm nguồn cung ứng như hiện nay.

Market Dynamics - Global CommitmentsCam kết toàn cầu
Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, hầu hết các quốc gia đã thông qua Thỏa thuận Paris, cam kết ngăn chặn nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng hơn 1,5°C. Bộ luật Paris phác thảo lộ trình đạt được một tương lai không có carbon, với những cam kết cụ thể của từng quốc gia.
Market Dynamics - RegulationsQuy định
Các quy định về khí hậu, thời trang, thẩm định và tính bền vững đang ngày càng khắt khe hơn. Các tổ chức như Ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ, New York, Thỏa thuận Xanh của Châu Âu đã đề xuất hoặc thực hiện các quy định mới. Các doanh nghiệp cần hiểu và tuân thủ các quy định này để duy trì tính cạnh tranh.
Market Dynamics - Company Reporting and RatingBáo cáo và xếp hạng Công Ty
Các công ty đang ngày càng công khai cam kết và tiến độ tuân thủ trách nhiệm xã hội. Nhiều công ty niêm yết công khai đang được các tổ chức bên thứ ba như Bureau Veritas hoặc Dow Jones/Moodys đánh giá để xác minh và đánh giá hiệu suất ESG của họ.
Market Dynamics - Consumer BehaviorHành vi người tiêu dùng
Người tiêu dùng đang chuyển sang thời trang bền vững, thúc đẩy sự gia tăng các nền tảng bán lại, các loại vải và sản phẩm lâu bền, khả năng sửa chữa và tái chế. Các sản phẩm Gen-X đang góp phần thúc đẩy xu hướng này, và giá cả dự kiến sẽ giảm theo thời gian.
Market Dynamics - Retail/Brand NeedsNhu cầu của ngành bán lẻ hay thương hiệu
Tính bền vững ngày càng trở thành trọng tâm của các công ty, thể hiện qua việc xếp hạng các nhà cung cấp theo các tiêu chuẩn bền vững. Để đạt được thành công bền vững, các công ty cần thực hiện các lĩnh vực cải tiến trong chuỗi cung ứng.

GIẢI PHÁP ESG BỞI BV

ESG Solutions

E icon
MÔI TRƯỜNG

 • NGUYÊN LIỆU CÓ TRÁCH NHIỆM

  chemicalQuản Lý Hóa Chất Bền Vững
  (MRSL/ kiểm nghiệm ZDHC / BVE3 / Sản phẩm RSL)
   TÌM HIỂU THÊM
  durabilityDịch vụ đánh giá độ bền
  Tiến hành kiểm nghiệm và Cấp chứng chỉ
  TÌM HIỂU THÊM
  traceability iconTruy xuất nguồn gốc
  Đánh giá, Kiểm tra xuất xứ (Oritain), Kiểm tra tính xác thực (DNA)
  TÌM HIỂU THÊM
 • TÍNH TUẦN HOÀN

  sustainable claimsThành phần/Công bố bền vững (Hữu cơ, Tái chế, Thuần chay, Kiểm tra/ Chứng nhận khả năng phân hủy sinh học)
  Công bố thành phần TÌM HIỂU THÊM
  Kiềm nghiệm tính thuần chay TÌM HIỂU THÊM
  Xác minh TÌM HIỂU THÊM
  BV Green Mark TÌM HIỂU THÊM
    
  eco designThiết kế sinh thái
  Phần mềm EIME, Vòng đời sản phẩm, Nhãn hiệu PEP/BV
  TÌM HIỂU THÊM
    
  reparability Dịch vụ sửa chữa
  TÌM HIỂU THÊM
   
 • CLIMATE & ENERGY

  environmental assessmentEnvironmental Assessment
  Waste / Chemical Management
  GHG/CO2 Reduction (SBTI, CDP, …)
   LEARN MORE
  renew energy iconRenewable/New Energy Product Test & Cert (Modules, Inverters, ..)
  Solar/PV, Wind, Geo-Thermal
  LEARN MORE
  energy efficiencyEnergy Efficiency Test & Cert
  LEARN MORE
   

icon S
XÃ HỘI

 • XÃ HỘI

  safety test iconThông Tin & An Toàn Của Người Tiêu Dùng
  CAn Toàn Hóa Chất/Cơ Khí/Điện, tính bắt lửa
   TÌM HIỂU THÊM
  BV mark iconBV Mark
  Xác minh và chứng nhận
  TÌM HIỂU THÊM
 • THẨM ĐỊNH CHUỖI CUNG ỨNG

  social iconChương trình tuân thủ trách nhiệm xã hội
   TÌM HIỂU THÊM
  factory iconChương trình trao quyền cho nhà máy
  TÌM HIỂU THÊM

icon G
QUẢN TRỊ

 • SÁNG KIẾN

  connectivityKết nối/Tự động hóa
    TÌM HIỂU THÊM
  cybersecurity iconAn ninh mạng
  TÌM HIỂU THÊM
 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ

  onesource connectQuản lý rủi ro và chất lượng chuỗi cung ứng| Kết nối OneSource
   TÌM HIỂU THÊM
  social iconQuản trị ESG | Clarity
  TÌM HIỂU THÊM/a>
 • MINH BẠCH VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

  supplychain iconMinh bạch và Khả năng phục hồi | Supply R
   TÌM HIỂU THÊM
   
  traceTruy xuất nguồn gốc | V-Trace
  TÌM HIỂU THÊM
   
 • PHÂN TÍCH, CHI TIẾT & CẢI TIẾN

  onesource connectKết nối Onesource
  TÌM HIỂU THÊM
   
  icon_consultTư vấn chiến lược & Đánh giá kinh doanh
  TÌM HIỂU THÊM
   

BUREAU VERITAS - ĐỐI TÁC BỀN VỮNG CỦA BẠN

Bureau Veritas là một đối tác lâu năm của các bên liên quan trong ngành, cung cấp hỗ trợ về chất lượng và sự tuân thủ của sản phẩm. Các giải pháp kiểm tra và truy xuất nguồn gốc sản phẩm toàn diện của chúng tôi có thể giúp cải thiện tính minh bạch và đáp ứng tuân thủ quy định.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN