SAC HIGG Index Verification

Hiệp hội dệt may bền vững toàn cầu (SAC) được thành lập vào tháng 3 năm 2011 và là một nhóm gồm nhiều bên liên quan bao gồm các nhà lãnh đạo trong ngành may mặc toàn cầu. Tính đến tháng 11 năm 2017 hiệp hội có hơn 200 thành viên, bao gồm các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà sản xuất hoặc cơ sở, tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội thương mại và tổ chức học thuật. Các thành viên của SAC đã cam kết hợp tác cùng nhau để giảm tác động đến môi trường và xã hội của các sản phẩm may mặc và giày dép trên toàn thế giới.

Trọng tâm của Hiệp Hội May mặc Bền vững là phát triển và sử dụng Chỉ số Higg: một bộ công cụ tự đánh giá được thiết kế để đo lường tác động bền vững của các sản phẩm may mặc và giày dép. Ở cấp độ cơ sở, có hai mô-đun: Mô-đun Cơ sở Môi trường và Mô-đun Cơ sở Lao động/Xã hội. Cụ thể, các công cụ cơ sở chủ yếu được sử dụng bởi các nhà sản xuất và cơ sở nhưng cũng có thể được chia sẻ với các nguồn cung ứng, thương hiệu và nhà bán lẻ.

Có 7 phần trong Mô-đun Cơ sở Môi trường (FEM):

 • Hệ thống hoặc Chương trình quản lý môi trường (EMS)
 • Sử dụng năng lượng & Phát thải khí nhà kính
 • Sử dụng nước
 • Nước thải
 • Phát thải vào không khí
 • Quản lý chất thải
 • Quản lý và sử dụng hóa chất

TẠI SAO NÊN CHỌN BUREAU VERITAS?

• Kinh nghiệm: Với tư cách là người xác minh được cấp phép phê duyệt cho Xác minh chỉ số SAC Higg, xác minh viên của chúng tôi đã trải qua khóa đào tạo tiêu chuẩn hóa để xác minh chất lượng và dịch vụ cao nhất. Kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực môi trường cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn một chương trình gồm các quy trình đã được chứng minh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí.

• Nguồn lực trên khắp thế giới: Mạng lưới quốc tế của chúng tôi bao phủ 1.400 địa điểm tại hơn 140 quốc gia, cho phép chúng tôi xác minh địa điểm sản xuất của nhà cung cấp một cách trực tiếp tại chỗ ở hầu hết các quốc gia tìm nguồn cung ứng. Ngoài ra, chúng tôi có thể thực hiện xác minh một cách nhanh chóng với khả năng xử lý kịp thời các truy vấn/báo cáo chính xác.

• Tính chính trực và đạo đức: Nổi tiếng với các giá trị cốt lõi “Tính chính trực và đạo đức” và “Tính công bằng và độc lập”, chúng tôi KHÔNG KHOAN NHƯỢNG đối với những sai lệch so với Quy tắc đạo đức. Để phù hợp với danh tiếng này, chúng tôi vận hành chương trình đào tạo tích cực, năng động và liêm chính. Mục đích là để giảm thiểu nguy cơ tham nhũng, cũng như cung cấp cho các cơ quan xác minh, nhà máy và khách hàng những hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi về tính liêm chính.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN