DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN DÀNH CHO
RỪNG VÀ CÁC SẢN PHẨM LÂM NGHIỆP

CHỨNG CHỈ RỪNG - CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc của rừng và các sản phẩm lâm nghiệp mà bạn cung cấp trong suốt chuỗi cung ứng.

Rừng đóng vai trò rất quan trọng để duy trì trạng thái cân bằng môi trường của hành tinh của chúng ta. Các công ty sử dụng các sản phẩm gỗ, như giấy, đồ nội thất và gỗ, phải thể hiện cam kết tìm nguồn cung ứng bền vững các sản phẩm, dịch vụ và nhà cung cấp.

Bảo tồn rừng là bảo vệ môi trường sống: cây hấp thụ CO2, giảm lũ lụt, giảm thiểu xói mòn đất và cung cấp môi trường sống đa dạng sinh học quan trọng cho vô số loài. Ngăn chặn nạn phá rừng bằng cách áp dụng các biện pháp tìm nguồn cung ứng gỗ có trách nhiệm là chìa khóa để bảo tồn đất đai, động vật hoang dã và chu trình nước.

Bằng cách xác nhận chuỗi cung ứng và quy trình sản xuất của bạn, bạn có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết của bạn đối với nguồn cung ứng sản phẩm lâm nghiệp bền vững. Bureau Veritas cung cấp chứng nhận độc lập của bên thứ ba cho một số tiêu chuẩn rừng và gỗ chuyên dụng. Quá trình này giúp bạn đạt được sự tuân thủ pháp luật, giảm thiểu rủi ro và đóng góp cho các nỗ lực toàn cầu để bảo vệ rừng.

LỢI ÍCH

 • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU PHÁP LÝ

  cho lâm sản và nguồn cung ứng gỗ bền vững

 • ĐẢM BẢO SỰ MINH BẠCH

  của gỗ và lâm sản

 • GIẢM THIỂU RỦI RO TRONG SUỐT CHUỖI CUNG CẤP CỦA BẠN

  với chứng nhận quốc tế

 • THỂ HIỆN CAM KẾT CỦA BẠN

  thực hành kinh doanh bền vững cho khách hàng, các bên liên quan và nhà cung cấp

 • ĐỐI PHÓ VỚI HIỆN TRẠNG MẤT RỪNG

  duy trì đa dạng sinh học và giúp bảo vệ môi trường

Vui lòng tham khảo thêm về Chứng nhận Lâm nghiệp Bền vững và Tài liệu, Tiêu chuẩn Chứng nhận Gỗ trên trang web Chứng nhận Toàn cầu của chúng tôi.

Lắng nghe và kết hợp thông tin phản hồi của bạn là điều cần thiết để tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt nhất có thể. Tìm hiểu thêm tại trang Phản hồi của chúng tôi.

XEM CÁC TÀI LIỆU VÀ TIÊU CHUẨN CHỨNG NHẬN VỀ GỖ VÀ RỪNG CỦA CHÚNG TÔI

TÌM HIỂU THÊM CÁC DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN DÀNH CHO RỪNG VÀ sản phẩm lâm nghiệp CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ CÁC CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN RỪNG VÀ GỖ CỦA CHÚNG TÔI

TẠI ĐÂY