our values

GIÁ TRỊ
CỦA CHÚNG TÔI

SỰ TIN TƯỞNG, tính khiêm tốn và THAM VỌNG, TRÁCH NHIỆM, TÍNH CỞI MỞ VÀ hòa nhập - là những GIÁ TRỊ cốt lõi của bv được củng cố bằng các quy tắc đạo đức, tập trung vào an toàn và cam kết kiểm soát tài chính chặt chẽ.

value
Tại Bureau Veritas, toàn bộ nhân viên và đối tác phải cam kết tuân thủ Bộ Quy tắc Đạo đức. Đây là tuyên bố về những gì chúng tôi đang làm và cách chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi kết hợp chuyên môn kĩ thuật, hiệu suất và sự đổi mới trong các gói giải pháp nhằm giúp khách hàng đáp ứng được các thách thức về Chất lượng, Sức khỏe và An toàn, Bảo vệ môi trường và Trách nhiệm xã hội.

Bureau Veritas vinh dự nhận được huy chương vàng RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents - Hiệp hội Phòng chống Tai nạn Hoàng gia) trong bảy năm liên tiếp - đây là minh chứng cho nỗ lực của Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong dự án Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc.

Hòa nhập là một trụ cột trong chiến lược nhân sự của Bureau Veritas. Sự đa dạng của mỗi cá nhân chính là khởi nguồn cho nền tảng văn hóa phong phú của tập đoàn. Chúng tôi đang xây dựng và hướng tới xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và cởi mở.
Đội ngũ quản lý nhân sự của chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện trong quá trình tuyển dụng và đào tạo. Chúng tôi tin rằng, sự hòa nhập chính là điểm khác biệt lớn nhất giúp thúc đẩy hiệu suất và tăng trưởng của công ty.

Năm 2016, Bureau Veritas đã chính thức công bố chiến lược Hòa nhập, thông qua cam kết được ký xác nhận bởi Giám đốc điều hành và tất cả Phó Giám đốc điều hành.

HÒA NHẬP CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO TẠI BUREAU VERITAS?

Chúng tôi đánh giá cao những cá nhân có tư tưởng cởi mở, công bằng và làm việc dựa trên dữ liệu thực tế. Tại Bureau Veritas, chúng tôi thu hút, lựa chọn và giữ chân những ứng viên giỏi nhất không phân biệt giới tính, quốc tịch, lý lịch, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc, dân tộc, khuyết tật,…

Thúc đẩy hòa nhập chính là tạo ra một nền văn hóa - nơi tài năng được lựa chọn dựa trên những giá trị trụ cột: chúng tôi muốn thu hút những tài năng mới để tạo ra một lực lượng lao động đa dạng từ các nền văn hóa, tín ngưỡng và kinh nghiệm làm việc.