our values

GIÁ TRỊ
CỦA CHÚNG TÔI

SỰ TIN TƯỞNG, THAM VỌNG, TRÁCH NHIỆM, TÍNH CỞI MỞ VÀ BAO GỒM - ĐỀU ĐƯỢC CỦNG CỐ CHẮC CHẮN BẰNG CÁC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC, SỰ TẬP TRUNG VÀO AN TOÀN, VÀ KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH CHẶT CHẼ.

value
Tại Bureau Veritas, chúng tôi có bộ Quy tắc đạo đức mà mỗi nhân viên và mọi đối tác phải cam kết thực hiện. Đây là tuyên bố của chúng tôi về hành động cũng như cách thức vận hành công việc của mình.

Chúng tôi kết hợp chuyên môn kĩ thuật, hiệu suất và sự đổi mới cho khách hàng với mục đích giúp họ đáp ứng các thách thức về chất lượng, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Bureau Veritas đã được trao huy chương vàng RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents - Hiệp hội Phòng chống Tai nạn Hoàng gia) trong bảy năm liên tiếp - đây cũng là minh chứng cho sự cộng tác của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên vào chương trình Sức khỏe và An toàn tại nơi làm việc.

Bao gồm là một trụ cột trong chiến lược nhân sự của công ty. Chúng tôi xem nền tảng và kinh nghiệm độc đáo của bạn là nguồn tạo nên sự phong phú cho công ty. Chúng tôi mong muốn sự đa dạng của mình có thể sánh được với thế giới chúng ta đang tồn tại.
Đội ngũ nhân sự của chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện vào phương thức tuyển dụng cũng như đào tạo. Chúng tôi tin rằng, sự bao gồm chính là điểm tách biệt chính, thúc đẩy hiệu suất và sự tăng trưởng của công ty.

Trong năm 2016, Bureau Veritas đã chính thức đưa ra chiến lược Bao gồm, thông qua cam kết được ký xác nhận bởi Giám đốc điều hành và tất cả Phó giám đốc điều hành. 

BAO GỒM CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO ĐỐi VỚI Bureau VERITAS?

Chúng tôi đánh giá cao cá nhân có tư tưởng cởi mở, luôn đưa ra quyết định dựa trên sự thật, dữ liệu và không thiên vị. Đối với chúng tôi, Bao gồm có nghĩa là chúng tôi thu hút, lựa chọn và giữ chân những ứng viên giỏi nhất không phân biệt giới tính, quốc tịch, lý lịch, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc, dân tộc, khuyết tật, vân vân,…

Ưu tiên chính của Bureau Veritas là cân bằng giới tính và có 25% quản lý cấp cao là phụ nữ vào năm 2020.

Chúng tôi dẫn ra một vài ví dụ ở cấp Ban Quản trị như sau:  Ngày nay, phần trăm phụ nữ nắm giữ chức vụ trong Uỷ ban quản trị toàn cầu là 20%, so với năm 2017 là 0%.
Thúc đẩy bao gồm là tạo ra một nền văn hóa bao gồm nơi tài năng được lựa chọn dựa trên cơ sở: chúng tôi muốn thu hút tài năng mới để tạo ra một lực lượng lao động phong phú với sự đa dạng của các nền văn hóa, tín ngưỡng và nền tảng công việc khác nhau.
Giám đốc điều hành của chúng tôi – Ông Didier Michaud-Daniel là người phát ngôn đầu tiên tại Bureau Veritas về sự Bao gồm. Tầm nhìn của ông ấy là biến Bureau Veritas trở thành một hình mẫu tốt nhất cho sự Bao gồm, được xã hội noi theo và đại diện cho các khách hàng và xã hội mà chúng tôi phục vụ.