FOOD INDUSTRY TRAINING

ĐÀO TẠO NGÀNH

CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM

Ngành công nghiệp thực phẩm đang phải đối mặt với áp lực của người tiêu dùng và các quy định về an toàn thực phẩm, chất lượng và minh bạch hơn. Cho dù bạn là nhà sản xuất thực phẩm, nhà phân phối hay chuỗi nhà hàng, các công ty thực phẩm xử lý, chế biến và lưu trữ các sản phẩm thực phẩm cần nhân viên có kỹ năng và kiến thức để đáp ứng các tiêu chuẩn ngành.

Bureau Veritas Việt Nam có thể hỗ trợ bạn với nhiều giải pháp đào tạo về ngành thực phẩm và an toàn thực phẩm của chúng tôi. Nó giúp các nhóm của bạn đáp ứng các thách thức của họ và thực hiện văn hóa an toàn thực phẩm. Danh mục đầu tư rộng lớn của chúng tôi bao gồm các khóa học về các nguyên tắc cơ bản của tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn công nghiệp, đến đào tạo và các công cụ để thực hiện đánh giá nội bộ. Đảm bảo rằng các nhóm của bạn có khả năng lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm của tổ chức bạn cũng như của các nhà cung cấp bằng cách hợp tác với Bureau Veritas Việt Nam.

ĐÀO TẠO NGÀNH THỰC PHẨM

Hiểu biết sâu sắc, có thể hành động về các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 22000FSSC 22000, và BRCGS, rất quan trọng để cung cấp một Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) chức năng và đáng tin cậy. Các khóa học toàn diện của Bureau Veritas Việt Nam cung cấp cho các nhóm của bạn những kỹ năng cần thiết để thực hiện quản lý an toàn thực phẩm tuân thủ.Lớp học mở, lớp học ảo, lớp học tại doanh nghiệp và dịch vụ học tập điện tử giúp bạn có thể tìm thấy một khóa học cho bất kỳ nhu cầu nào, ở bất kỳ đâu.

NÔNG NGHIỆP VÀ TRANG TRẠI

  • Khóa đào tạo nâng cao nhận thức MSC Fishery V2.01
  • Tích hợp BAP dành cho nhà máy thức ăn chăn nuôi phiên bản 3.0 và HACCP CODEX 2020 - Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ và nâng cao nhận thức
  • Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi GLOBAL G.A.P được GFSI công nhận- Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá viên nội bộ
  • GFSI được công nhận- GLOBAL GAP -  Khóa đào tạo về Nhận thức và Đánh giá viên Nội bộ
  • Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ và nhận thức GLOBALG.A.P thủy sản được GFSI công nhận
  • ASC Tôm (Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản) - Khóa Đào tạo Đánh giá viên Nội bộ và Nhận thức
  • ASC Pangasius (Hội đồng quản lý nuôi trồng thủy sản) - Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ và nhận thức
  • ASC (Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản) – Khóa Đào tạo Năng lực Đánh giá Nội bộ (Đối với Đa địa điểm và Nhóm)
  • Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá viên nội bộ ASC Feed Mills V1.0

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG ĐƯỢC IRCA CẤP CHỨNG CHỈ CHO ISO 22000 VÀ FSSC 22000

Chứng nhận các tiêu chuẩn FSMS như ISO 22000 và FSSC 22000 là điều quan trọng để chứng minh cam kết của bạn về chất lượng và an toàn thực phẩm. Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các khóa học được IRCA chứng nhận nhằm trao quyền cho người học thực hiện đánh giá chính theo các tiêu chuẩn này. Các khóa học chuyên sâu do chuyên gia hướng dẫn này cung cấp cho nhân viên của bạn các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tiến hành đánh giá bên thứ nhất, bên thứ hai và bên thứ ba theo tiêu chuẩn ISO 19011 và IRCA.