iso 22000

ISO 22000 
CHỨNG NHẬN
QUẢN LÝ AN TOÀN
THỰC PHẨM

Ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu, hầu hết các doanh nghiệp cạnh tranh đều biết rằng an toàn là nền tảng cho thành công. Chứng nhận ISO 22000: 2018 của Bureau Veritas hỗ trợ đơn vị của bạn đạt được mức an toàn thực phẩm cao nhất.

Bất kể vị trí của bạn trên chuỗi giá trị thực phẩm, sản phẩm và dịch vụ của bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng, ngành công nghiệp và các quy định. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận nghiêm ngặt để quản lý an toàn thực phẩm.

Mục đích của ISO 22000: 2018 là trao quyền cho bạn phát triển Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mạnh mẽ, thúc đẩy cải tiến liên tục tất cả các quy trình với tác động đến sự an toàn của các sản phẩm cuối cùng. Cho dù bạn là nhà nông, hay nhà sản xuất thực phẩm, nhà chế biến, nhà nhập khẩu, nhà cung cấp hoặc nhà bán lẻ, các dịch vụ giám định và chứng nhận ISO 22000 của Bureau Veritas cho phép bạn bảo đảm tiếp cận thị trường và chứng minh rằng bạn đón nhận văn hóa về an toàn thực phẩm.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • PHÁT HIỆN VÀ GIẢM THIỂU CÁC MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM

  bằng cách phát triển nhận thức về rủi ro trong toàn tổ chức của bạn

 • GIẢM THIỂU TỔN THẤT VỀ THỜI GIAN VÀ THU HỒI SẢN PHẨM

  thông qua thực hành tốt về an toàn thực phẩm

 • ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU CỤ THỂ CỦA BẠN

  bằng cách điều chỉnh ISO 22000 theo yêu cầu cụ thể của bạn

 • NÂNG CAO SỰ TIN TƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG

  với sự công nhận trên toàn thế giới về sự an toàn của các sản phẩm, quy trình và dịch vụ của bạn

Chứng minh an toàn thực phẩm với ISO 22000: 2018
Tài chính và uy tín thương hiệu của bạn có thể bị tổn thất. Quản lý an toàn thực phẩm toàn diện, chủ động là chìa khóa. ISO 22000 nêu chi tiết các hướng dẫn và yêu cầu đối với việc thiết kế Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) cho phép các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm xác định và kiểm soát các mối nguy. Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của bạn theo ISO 22000 của Bureau Veritas cho phép bạn thể hiện cam kết của bạn đối với an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu quy định.

Đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và tiếp cận thị trường an toàn
ISO 22000 kết hợp một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia thành một bộ trách nhiệm và yêu cầu đơn giản, được quốc tế công nhận. ISO 22000 cũng tích hợp các yếu tố của Thực hành sản xuất tốt (GMP), Điểm kiểm soát quan trọng phân tích mối nguy (HACCP) và các quy trình phòng ngừa hàng đầu khác. Như vậy, ISO 22000 FSMS khắt khe hơn so với các cơ quan quản lý thường yêu cầu. Hơn nữa, FSSC 22000, chứng nhận Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI) được yêu cầu bởi nhiều nhà bán lẻ và nhà sản xuất lớn trên thế giới, dựa trên ISO 22000.

Hành trình an toàn từ trang trại đến bàn ăn
ISO 22000 có thể được áp dụng bởi các bên liên quan trong chuỗi giá trị thực phẩm. Điều này bao gồm nhà nông chăn nuôi và trồng trọt, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà sản xuất và chế biến thực phẩm và nhà điều hành và phân phối kho, cũng như các nhà bán lẻ, nhà hàng và chuyên gia dịch vụ thực phẩm. Cách tiếp cận từ nông trại đến bàn ăn của ISO 22000 khuyến khích giao tiếp hiệu quả, thực hành nhất quán và xây dựng lòng tin giữa các đơn vị trong ngành thực phẩm, điều này đặt nền tảng cho việc kiểm soát rủi ro và mối nguy hiệu quả hơn.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ NHẬN ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN ISO 22000?

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI