SHAPING A BETTER WORKPLACE

ĐỊNH HÌNH MỘT NƠI LÀM VIỆC TỐT HƠN 

Với 78.000 nhân viên làm việc tại 140 quốc gia, lực lượng lao động là tài sản quý giá nhất của chúng tôi.

Sức khỏe, an toàn, hạnh phúcsự phát triển của nhân viên là những ưu tiên hàng đầu.

Bằng cách xây dựng một môi trường hòa nhập, chúng tôi cố gắng Định hình một nơi làm việc tốt hơn.

CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

 • Tác động tích cực đến cuộc sống của hàng triệu người

 • Sức khỏe và an toàn là tuân thủ tuyệt đối của tập đoàn 

 • Phát triển nguồn lực bằng cách tăng số giờ đào tạo

 • Mô hình toàn diện phù hợp với những thách thức xã hội và chuyển đổi số

 • Phụ nữ đảm nhiệm các vị trí quản lý nhiều hơn

 • Giám sát  hành động để thu hẹp khoảng cách trả lương bình đẳng giới. Vào năm 2020, với vị trí không phải quản lý, tỷ lệ nữ giới/ nam là 1,00, dựa trên 74 quốc gia với 76% nhân viên của chúng tôi 1

1: Năm 2019, đối với vị trí không phải quản lý, tỷ lệ nữ giới / nam là 1,02 dựa trên 42 quốc gia chiếm 67% nhân viên của chúng tôi.

BUREAU VERITAS ĐÓNG GÓP CHO CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA liên hiệp quốc:
 

 

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

 • Đảm bảo môi trường làm việc không xảy ra tai nạn: đạt tỷ lệ tai nạn 0,26 (TAR2) vào năm 2025
 • Đạt 35% tỷ lệ nữ giới ở các vị trí lãnh đạo3 vào năm 2025
 • Đạt được 35 giờ đào tạo cho mỗi nhân viên (mỗi năm) vào năm 2025
 • Thúc đẩy một môi trường hòa nhập để đảm bảo sự đa dạng
 • Đảm bảo một môi trường cho phép tất cả nhân viên tại Bureau Veritas học hỏi và phát triển
 • Nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên để cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • Thu hút nhân viên của chúng tôi bằng cách tích cực lắng nghe và đo lường phản hồi
 • Tuân thủ các nguyên tắc Nhân quyền
 • Đấu tranh chống phân biệt đối xử

2: TAR: Total Accident Rate (số vụ tai nạn có và thời gian không lãng phí x 200.000 / số giờ làm việc).

3: Tỷ lệ Phụ nữ từ Ban chấp hành đến Nhóm III (cấp nội bộ, tức là vị trí “quản lý” hoặc “lãnh đạo”) trong Tập đoàn.

ĐỂ LẠI DẤU ẤN CỦA BẠN TRONG HÀNH TRÌNH TẠO DỰNG MỘT THẾ GIỚI CỦA NIỀM TIN

Với hơn 13.000 nhân viên mới mỗi năm, làm việc tại 140 quốc gia trên toàn cầu và cơ hội việc làm trong hàng chục lĩnh vực, chúng tôi tạo dựng một môi trường nơi bạn sẽ trưởng thành và phát triển.

Tìm hiểu thêm

KHÁM PHÁ DÒNG DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP BV GREEN LINE CỦA CHÚNG TÔI HƯỚNG ĐẾN SỰ BỀN VỮNG

XEM NGAY