SECTOR SPECIFIC CERTIFICATION SERVICES

CÁC DỊCH VỤ
CHỨNG NHẬN
CHUYÊN BIỆT

Bất kể lĩnh vực hoạt động của khách hàng là gì, Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận để giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn cao hơn về chất lượng, sức khỏe và an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Các giám định viên của chúng tôi có kiến thức sâu rộng về từng lĩnh vực công nghiệp cụ thể, bao gồm các quy định, thị trường và ngôn ngữ địa phương, để cung cấp các giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

CHỨNG NHẬN DÀNH CHO NGÀNH DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ

CHỨNG NHẬN DÀNH CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN