PSCI - SÁNG KIẾN CHUỖI CUNG ỨNG DƯỢC PHẨM

PSCI - SÁNG KIẾN

CHUỖI CUNG ỨNG

DƯỢC PHẨM

PSCI - Xác minh rằng các nhà cung cấp dược phẩm tuân thủ các yêu cầu về tính bền vững bằng cách đánh giá theo tiêu chuẩn được công nhận của ngành. 

THÁCH THỨC CỦA NGÀNH

Các bên liên quan và các nhà lập pháp liên tục nâng cao tính minh bạch trong chuỗi cung ứng. Các vấn đề xã hội và môi trường ảnh hưởng đến ngành công nghiệp dược phẩm bao gồm hối lộ, tham nhũng, giờ làm việc, chất lượng không khí, nguyên liệu độc hại và việc sử dụng nước. Với tư cách là các doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng, các công ty này cần đảm bảo các nhà cung cấp hành động có trách nhiệm ở mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng.

GIỚI THIỆU VỀ PSCI

Được thành lập vào năm 2006, PSCI là một tổ chức thành viên của cộng đồng kinh doanh phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong toàn ngành. PSCI đã tạo ra các Nguyên tắc của Ngành Dược về Quản lý Chuỗi Cung ứng Có trách nhiệm để đưa ra các thông lệ liên quan trên 5 lĩnh vực chính: đạo đức - lao động - sức khỏe & an toàn - môi trường và hệ thống quản lý. Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong chuỗi cung ứng dược phẩm phải tuân thủ các nguyên tắc này. PSCI hiện có 40 thành viên.

PSCI nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động thực hành có trách nhiệm sẽ liên tục cải thiện đạo đức, lao động, sức khỏe & an toàn và các kết quả bền vững về môi trường trong chuỗi cung ứng. Các công ty thành viên của nó đã hợp lực để thúc đẩy sự thay đổi phức tạp, toàn cầu về quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm và điều kiện kinh doanh tốt hơn trong toàn ngành.

PSCI cung cấp tiếng nói chung cho ngành dược phẩm, thiết lập các tiêu chuẩn về đạo đức, lao động, sức khỏe và an toàn, môi trường và hệ thống quản lý. Điều này bao gồm việc xác định các công cụ đánh giá nhà cung cấp phổ biến như khuôn khổ đánh giá. PSCI thực hiện đánh giá và thúc đẩy chia sẻ đánh giá để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy cải tiến liên tục.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • Sự bền vững

  Đảm bảo các nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu doanh nghiệp đề ra, được hưởng lợi từ kinh nghiệm dày dặn của Bureau Veritas trong việc đánh giá khía cạnh xã hội và môi trường

 • Sự cải tiến

  Giúp xây dựng năng lực của nhà cung cấp để thực hiện các Nguyên tắc PSCI, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng

 • Danh tiếng

  Trở thành người hỗ trợ được công nhận của chuỗi cung ứng có trách nhiệm, nâng cao danh tiếng doanh nghiệp thông qua cam kết mạnh mẽ về các kết quả bền vững

 • Hiệu quả

  Chia sẻ cuộc đánh giá trên nền tảng web, giảm gánh nặng đánh giá và dẫn đến tăng hiệu quả cho cả nhà cung cấp và thành viên

Bureau Veritas cung cấp dịch vụ đánh giá cho PSCI như một phần của chương trình chứng nhận tính bền vững toàn diện, Chuỗi tuần hoàn (Circular+) dựa trên kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trong việc đánh giá các công ty dược phẩm trên toàn thế giới.