RISK ANALYSIS

DỊCH VỤ

Phân tích rủi ro

Chúng tôi giúp bạn đánh giá, lập kế hoạch, quản lý và duy trì Sức khỏe và An toàn của nơi làm việc.

Các quy định về xây dựng rất phức tạp và khi có luật mới thì các quy định mới sẽ tiếp tục hình thành. Để có thể theo kịp các yêu cầu mới nhất là một nhiệm vụ khó khăn và tốn nhiều thời gian đối với bất kỳ công ty xây dựng nào.

Công trường với nhiều nhà thầu ở các tổ chức khác nhau làm việc cùng một lúc sẽ rất khó quản lý. Điều này tạo ra những rủi ro tiềm ẩn ở một số cấp độ. Để bảo vệ tất cả những người làm việc tại công trường cần phải nhận thức được các rủi ro và mức độ nghiêm trọng có thể xảy ra. Quan trọng hơn, những rủi ro đó phải được chủ động nhận biết và giải quyết để tránh xảy ra tai nạn.

CHUYÊN MÔN CỦA CHÚNG TÔI

Bureau Veritas Việt Nam có chuyên môn về kỹ thuật và hệ thống quản lý hàng đầu thị trường hiện nay để cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro và an toàn cho một số công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.

Thông qua cách làm việc đội nhóm hiệu quả, cách tiếp cận nhất quán và cam kết vượt trội, các giải pháp kiểm soát đánh giá rủi ro và an toàn của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ mà còn giúp giảm chi phí và quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của tòa nhà, từ giai đoạn thiết kế đến kiểm tra hiện trường và chứng nhận hoàn thành. Khách hàng của chúng tôi có thể giảm chi phí, giảm thiểu lãng phí và cải thiện hiệu suất tổng thể của cơ sở hoạt động bằng cách tận dụng các dịch vụ quản lý rủi ro và kỹ thuật an toàn của chúng tôi.

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

  • Quản lý xây dựng hiệu quả hơn
  • Xác định các yếu tố rủi ro tiềm ẩn
  • Quản lý an toàn xây dựng tại công trường
  • Đánh giá an toàn/ Kiểm định
  • Biên soạn Quản lý Quy định An toàn
  • Đánh giá an toàn của các dự án đặc biệt có rủi ro cao
  • Đào tạo HSE ( sức khỏe, an toàn, môi trường)