Image
green line

CHUỖI DỊCH VỤ & 
GIẢI PHÁP XANH
CỦA BUREAU VERITAS 
HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là một đơn vị “Từ Doanh nghiệp với Doanh nghiệp hướng tới Xã hội”, sứ mệnh của Bureau Veritas là tạo dựng lòng tin giữa các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Trong suốt hành trình hướng tới doanh nghiệp bền vững và một thế giới bền vững hơn, chúng tôi giúp khách hàng của mình hoạt động ngày càng hiệu quả, bài bản và đáng tin cậy hơn.

Là đơn vị hàng đầu thế giới về dịch vụ thử nghiệm, giám định và chứng nhận, chúng tôi đưa tính bền vững vào chiến lược và toàn bộ tổ chức của chúng tôi, trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi phục vụ các tổ chức tư nhân và nhà nước để thực hiện, đo lường và đạt được các mục tiêu bền vững của họ với chuỗi dịch vụ & giải pháp xanh của chúng tôi.

  • Nguồn tài nguyên & sản xuất: Chúng tôi đóng góp vào việc bảo vệ hành tinh bằng cách giúp các tổ chức trong nỗ lực giảm lượng khí thải carbon của họ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết kế, xây dựng và vận hành tài sản của họ một cách bền vững vì chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng và cung cấp dịch vụ ở các giai đoạn chính của chuỗi sản xuất năng lượng tái tạo và thay thế.
  • Tiêu thụ & truy xuất nguồn gốc: Chúng tôi đóng góp vào sự minh bạch và xác thực hơn trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị. Với chuỗi cung ứng bền vững và các giải pháp đánh giá và chứng nhận thực phẩm, chúng tôi giúp các công ty đạt được mục tiêu đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm và công bằng. Khách hàng có thể đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc từ điểm xuất phát thông qua tiêu dùng với các dịch vụ và giải pháp khác nhau của chúng tôi để thực hiện mô hình kinh tế vòng tròn. Chúng tôi phục vụ khách hàng bằng giải pháp phục hồi chuỗi cung ứng, chứng nhận thực phẩm và giải pháp kinh tế tuần hoàn.
  • Xây dựng & Cơ sở hạ tầng: Với dịch vụ kiểm tra và chứng nhận cho các tài sản mới và cũ, chúng tôi đóng góp vào sự chuyển đổi bền vững của các thành phố và khu vực. Chứng nhận công trình xanh, quản lý dự án để cải thiện cơ sở hạ tầng và các dịch vụ quản lý tài sản theo vòng đời của cơ sở hạ tầng cho phép kéo dài đáng kể tuổi thọ của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng hiện có thông qua việc tân trang lại. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình thông qua việc chuyển đổi sang tiêu thụ năng lượng thấp.
  • Phương tiện giao thông: Chúng tôi góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh hơn bằng các giải pháp điện tử và kiểm tra động cơ LNG / LPG. ngành công nghiệp này đặt ra hướng đi cho một kỷ nguyên phát triển bền vững mới.
  • Xã hội, đạo đức và quản trị: Là một bên thứ ba khách quan và độc lập, Bureau Veritas giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro về sức khỏe, an toàn và bảo mật cũng như đạt được sự quản trị mạnh mẽ hơn với các dịch vụ đạo đức và liêm chính. Chúng tôi cung cấp kiểm tra xã hội, sức khỏe, an toàn, vệ sinh và giao thức đánh giá tổng hợp. Theo đạo đức và thực tiễn kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá nhân quyền, đánh giá nhà cung cấp, chứng nhận chống hối lộ và chứng nhận quyền riêng tư dữ liệu và an ninh mạng. Giám sát chính sách, cải tiến hệ thống quản lý và xác minh báo cáo là các dịch vụ của chúng tôi cho chiến lược CSR.

Thông qua dịch vụ & giải pháp xanh của Bureau Veritas, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức - cả tư nhân và nhà nước - thực hiện, đo lường và đạt được các mục tiêu bền vững của họ.

BV Green line

KHÁM PHÁ CÁC DỊCH VỤ & GIẢI PHÁP XANH VỀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CHÚNG TÔI