BUILDINGS & INFRASTRUCTURE

XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

ĐÓNG GÓP CHO SỰ CHUYỂN ĐỔI BỀN VỮNG CỦA CÁC THÀNH PHỐ VÀ ĐỊA PHƯƠNG

Xây dựng & cơ sở hạ tầng

THÁCH THỨC

Tất cả các bên liên quan đến Tòa nhà và Cơ sở hạ tầng phải đối mặt với một thách thức kép. Trước tiên, họ phải đáp ứng nhu cầu đang ngày càng gia tăng về chất lượng bất động sản và cơ sở hạ tầng như hệ quả của dân số đô thị đang bùng nổ trong khi đảm bảo rằng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng có chất lượng cao, có lợi nhuận và tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn.

CHUYÊN MÔN CỦA BV

BV cung cấp những dịch vụ cho sự bảo vệ của hành tinh. Chúng tôi có mặt ở mọi giai đoạn, từ tính khả thi đến hoạt động. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và chứng nhận cho các tài sản mới và cũ, đồng thời cũng hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang tiêu thụ năng lượng thấp.

Chuyên môn kỹ thuật và kiến thức chuyên sâu của chúng tôi về các quy định địa phương giúp khách hàng thiết kế, phát triển và quản lý các thành phố và cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của các thành phố, nơi làm việc và môi trường sống bền vững và thông minh, đồng thời cho phép kéo dài đáng kể tuổi thọ của các tòa nhà và cơ sở hạ tầng hiện có thông qua việc tân trang lại.

  • XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP

- Tư vấn chứng nhận công trình xanh KHÁM PHÁ INFOGRAPHIC VỀ CÔNG TRÌNH XANH
- Quản lý dự án cải thiện cơ sở hạ tầng
- Quản lý vòng đời sản phẩm TÌM HIỂU THÊM