SOCIAL, ETHICS & GOVERNANCE

XÃ HỘI, ĐẠO ĐỨC

& QUẢN TRỊ

ĐÓNG GÓP CHO MỘT NỀN KINH TẾ TÔN TRỌNG VÀ MANG LỢI ÍCH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Xã hội, quản trị & đạo đức

THỬ THÁCH

Cùng với Hành tinh, Con người là trụ cột cơ bản của một xã hội bền vững. Người tiêu dùng đang tìm kiếm thông tin đã được xác minh và kiểm chứng về cách các công ty phát triển, sản xuất và cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách bền vững.

Các công ty hiện được đánh giá cao vì tác động tích cực ngoài hiệu quả tài chính và khả năng đổi mới. Những người ra quyết định trong tất cả các tổ chức đang nhận ra rằng ngoài các thách thức trong việc hiện thực hóa cam kết trách nhiệm xã hội (CSR) để duy trì tính cạnh tranh và bền vững đồng thời thể hiện cam kết của họ đối với các thực tiễn kinh doanh tốt hơn.

CHUYÊN MÔN CỦA BV

Bureau Veritas ngày càng đóng vai trò là một bên thứ ba độc lập và khách quan trong chuỗi hành động nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế của chúng ta minh bạch và có trách nhiệm hơn đối với hành tinh và công dân trên toàn cầu.

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ kinh nghiệm chuyên sâu và các giải pháp tiên tiến, giúp họ giảm thiểu rủi ro và cải thiện hiệu suất về sức khỏe, an toàn và bảo mật. Chúng tôi giúp khách hàng tăng tác động của chính sách Đa dạng & Hòa nhập và đo lường KPI trong lĩnh vực này. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn trong công tác quản trị với các dịch vụ chuyên sâu liên quan đến Đạo đức và Chính trực.

  • THỰC HÀNH XÃ HỘI

- Đánh giá trách nhiệm xã hội TÌM HIỂU THÊM
- Đánh giá sức khỏe, an toàn, vệ sinh và sự hòa nhập
- Đánh giá an ninh TÌM HIỂU THÊM
- Đánh giá tại nhà máy TÌM HIỂU THÊM

  • CHIẾN LƯỢC TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ( CSR )

- Giám sát chính sách
- Cải tiến hệ thống quản lý TÌM HIỂU THÊM
- Xác minh báo cáo
- Đảm bảo sự bền vững TÌM HIỂU THÊM
- Trung hòa carbon TÌM HIỂU THÊM
- Chương trình đào tạo về bền vững TÌM HIỂU THÊM

  • ĐẠO ĐỨC & THỰC HÀNH KINH DOANH

- Đánh giá nhân quyền TÌM HIỂU THÊM
- Đánh giá nhà cung cấp 
- Bảo mật dữ liệu và chứng nhận an ninh mạng TÌM HIỂU THÊM

KHÁM PHÁ INFORGRAPHIC VỀ DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CHO AN NINH MẠNG CỦA CHÚNG TÔI