Carbon Neutrality

Các điểm không hiệu quả và cải thiện hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và sản lượng Carbon.

THỬ THÁCH

Các doanh nghiệp đang nỗ lực rất lớn để đạt được Trung hòa carbon, trước tiên bằng cách giảm thiểu và sau đó là cân bằng lượng phát thải khí nhà kính (KNK) bằng các khoản tín chỉ Carbon hoặc bể chứa Carbon tự nhiên. Chứng nhận của Bureau Veritas CPS cho phép các công ty chứng minh các tuyên bố về Trung hòa cacbon và hỗ trợ loại bỏ Carbon.

Loại bỏ Carbon là một hướng đi quan trọng cho các tổ chức. Nhiều công ty đã đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng, từ Trung hòa Carbon cho tới Không phát thải. Tuy nhiên, nhiều sáng kiến nhằm giảm phát thải KNK đã không đáp ứng được các mục tiêu này, và sự giám sát của cộng đồng ngày càng tăng. Do đó, các công ty không còn có thể chỉ đơn giản tuyên bố là giảm lượng khí thải của họ và đạt được trạng thái Trung hòa Carbon - họ phải chứng minh điều đó.

Để thẩm tra các cam kết môi trường của mình, các công ty phải cho các bên liên quan, các tổ chức và đối tác thấy rằng các hoạt động của họ đáp ứng các tiêu chuẩn về Trung hòa Carbon được quốc tế công nhận. Bureau Veritas là một công ty lâu năm trong ngành cung cấp dịch vụ thẩm tra và chứng nhận của bên thứ ba dựa trên các tiêu chuẩn đặt ra các yêu cầu để định lượng Vết Carbon, cho phép các công ty xác định và thực hiện các cải tiến.

LỢI ÍCH

 • GIÁM SÁT VÀ GIẢM THIỂU

  vết Carbon để đạt được trạng thái Trung hòa Carbon

 • NHẬN DẠNG

  các điểm không hiệu quả và cải thiện hiệu suất, giảm tiêu thụ năng lượng và sản lượng Carbon

 • ĐÁP ỨNG VÀ VƯỢT QUA MONG ĐỢI

  của khách hàng, các bên liên quan, đối tác và công chúng

 • TĂNG CƯỜNG UY TÍN VÀ CẢI THIỆN DANH TIẾNG

  với tuyên bố chính xác và minh bạch về Trung hòa cacbon

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN