Sustainability Assurance

Đảm bảo
Sự bền vững

Tính bền vững và các chủ đề liên quan đến CSR hoặc ESG đã trở thành động lực tăng trưởng chính và là chất xúc tác tạo niềm tin cho tất cả các thành phần tham gia kinh tế. Ngoài hiệu quả tài chính và khả năng đổi mới, các công ty hiện được đánh giá cao nhờ tác động tích cực đến con người và hành tinh.

THỬ THÁCH CỦA BẠN

Những người ra quyết định phải đối mặt với thách thức trong việc xây dựng niềm tin với các bên liên quan: cổ đông, hội đồng quản trị, nhân viên, khách hàng và toàn xã hội. Chỉ bên thứ ba độc lập mới có thể giúp họ tạo được độ tin cậy cho các phương pháp tiếp cận CSR của mình và cung cấp bằng chứng rằng các cam kết của họ về tác động môi trường và xã hội được chứng minh bằng thực tế và hành động.

Đối với các công ty, điều này cũng có nghĩa là thực hiện, giám sát, cải thiện và truyền đạt các cam kết của họ nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động bền vững và duy trì tính cạnh tranh và đáng tin cậy.

BV CÓ THỂ GIÚP ĐỠ NHƯ THẾ NÀO

KINH NGHIỆM TOÀN DIỆN VỀ GIẢI PHÁP BỀN VỮNG

• Kinh nghiệm của chúng tôi trong việc xác minh độc lập nhằm cải thiện khả năng hiển thị và độ tin cậy, giám sát hiệu suất và xác minh sự tuân thủ ở mọi khía cạnh của tính bền vững.
• Trên 30.000 khách hàng được Bureau Veritas hỗ trợ với các giải pháp liên quan đến tính bền vững tại hơn 140 quốc gia.

DẪN ĐẦU TOÀN CẦU TRONG THỊ TRƯỜNG ĐẢM BẢO

• Kinh nghiệm hàng thập kỷ trên toàn thế giới phát triển các giải pháp đảm bảo tùy chỉnh cho các tổ chức và chuỗi cung ứng quốc tế toàn cầu

TIẾN HÓA TỰ NHIÊN HƯỚNG ĐẾN LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ BỀN VỮNG

• Mối quan hệ lâu dài với các công ty lớn toàn cầu và các công ty dẫn đầu về phát triển bền vững ở nhiều phân khúc thị trường
• Các giải pháp tích hợp được tùy chỉnh để thúc đẩy quá trình xác minh độc lập, giám sát liên tục và cải thiện hiệu suất của các số liệu ESG

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN