Social Audits Working Together with Confidence

Đánh giá tuân thủ
Trách nhiệm xã hội

Đánh giá độc lập về môi trường làm việc rất có giá trị đối với các doanh nghiệp mong muốn phát triển một chương trình tuân thủ xã hội hiệu quả, vì chúng có thể bao gồm các vấn đề phức tạp như điều kiện xã hội địa phương, văn hóa và ngôn ngữ của người lao động cũng như các thông lệ tiêu chuẩn của ngành, cùng với toàn bộ luật và quy định hiện hành.

CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ

Với hơn 1.600 phòng thí nghiệm và văn phòng trên hơn 140 quốc gia, Bureau Veritas có vị trí tuyệt vời để cung cấp các dịch vụ đánh giá tuân thủ xã hội độc lập.

Chúng tôi sử dụng các đánh giá viên địa phương, những người quen thuộc với tất cả các lĩnh vực tuân thủ xã hội trong khu vực của họ, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện đánh giá tuân thủ kỹ lưỡng và kiểm tra các quy trình và biện pháp kiểm soát liên quan đến tuân thủ; đồng thời báo cáo kết quả.

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ RỘNG RÃI

Bureau Veritas đánh giá sự tuân thủ của nhà cung cấp với nhiều tiêu chuẩn xã hội khác nhau, bao gồm quy tắc ứng xử của công ty và tiêu chuẩn ngành được thiết lập bởi các tổ chức như ổ chức công nhận trách nhiệm xã hội trong sản xuất toàn cầu (WRAP), Bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI) và Trao đổi dữ liệu về đạo đức của nhà cung cấp (SEDEX).

Điều này cho phép các lựa chọn bao gồm các đánh giá giá trị gia tăng bổ sung có thể mang lại lợi ích cho cả khách hàng và nhà cung cấp của họ.

Các dịch vụ đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội của chúng tôi bao gồm:

•    SMETA – một phương pháp đánh giá toàn diện và chuyên nghiệp được các doanh nghiệp trên toàn thế giới sử dụng để cải thiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng của họ
•    Giám sát tuân thủ chuyên sâu về các vấn đề sản xuất, tiêu chuẩn lao động và phong tục địa phương
•    Phát triển và triển khai các giải pháp cho các công ty đa quốc gia nổi tiếng
•    Các giải pháp dựa trên web để truy cập thời gian thực vào trạng thái kiểm toán, kết quả đánh giá và xu hướng chuỗi cung ứng
•    Các chương trình quy tắc ứng xử toàn diện
•    Khả năng đã được chứng minh - cung cấp các dịch vụ toàn cầu liền mạch với khả năng phản hồi nhanh chóng
•    Cung cấp các chuyến thăm hợp tác cho nhiều khách hàng để chia sẻ chi phí và nỗ lực khắc phục

Nếu bạn muốn báo giá cho Các đánh giá tuân thủ hoặc đặt lịch, vui lòng điền vào biểu mẫu của chúng tôi.

XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN

Bureau Veritas có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai các chương trình tuân thủ cho các tổ chức có quy mô và quan điểm hoạt động khác nhau. Ngoài ra, phương pháp đã được chứng minh của chúng tôi bao gồm tất cả các yếu tố tuân thủ xã hội của chuỗi cung ứng và được thiết kế để mang lại sự tự tin cho các quy trình thiết kế, phát triển và triển khai.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN