CONSUMPTION & TRACEABILITY

TIÊU THỤ &
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

ĐÓNG GÓP CHO TÍNH MINH BẠCH VÀ XÁC THỰC

BV Green line

THÁCH THỨC

Trong khi người tiêu dùng và nhà đầu tư đang yêu cầu tính minh bạch và xác thực hơn, thì sự phức tạp ngày càng tăng của chuỗi cung ứng khiến việc quản lý của họ càng trở nên khó khăn hơn.

Quản lý rủi ro do đó đóng góp rất quan trọng trong việc bảo vệ doanh nghiệp. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng có thể có tác động lớn đến hoạt động của các công ty. Dù trong tình huống nào, việc quản lý chuỗi cung ứng đòi hỏi sự nhanh nhẹn và nhạy bén để bảo vệ doanh nghiệp - cho dù khỏi sự gián đoạn do nhân viên điều khiển hay các vấn đề liên quan đến nhà cung cấp. Đối với các công ty trong lĩnh vực năng lượng, bán lẻ, ô tô hoặc nông sản, quản lý rủi ro chuỗi cung ứng đã trở thành ưu tiên hàng đầu.

CHUYÊN MÔN CỦA bv

Bureau Veritas có chuyên môn trong tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị, có mặt trong tất cả các lĩnh vực hoạt động. Chúng tôi hỗ trợ mục tiêu doanh nghiệp trong việc đảm bảo nguồn cung ứng có trách nhiệm và công bằng, và đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ điểm xuất phát cho đến khi tiêu thụ.

Chúng tôi cam kết bảo vệ hành tinh và sử dụng các dịch vụ và giải pháp khác nhau để thúc đẩy khách hàng của chúng tôi triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn. 

  • KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA CHUỖI CUNG ỨNG

- Phương pháp đánh giá rủi ro dựa trên kết quả đánh giá hiện trường
- Phát triển "chỉ số rủi ro" tùy chỉnh
- Cung cấp một kho lưu trữ kỹ thuật số duy nhất
- Kiểm toán chuỗi cung ứng ESG

  • CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM

- Kiểm tra thành phần sản phẩm
- Chứng nhận hữu cơ TÌM HIỂU THÊM

  • KINH TẾ TUẦN HOÀN

- Xác minh kinh tế tuần hoàn