tomato

CHỨNG NHẬN THỰC PHẨM ORGANIC

Các dịch vụ đánh giá và chứng nhận thực phẩm Organic của Bureau Veritas hỗ trợ bạn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về thực phẩm hữu cơ.

Mọi người đang trở nên ngày càng cảnh giác với các vấn đề sinh thái, xã hội và sức khỏe liên quan đến sản xuất thực phẩm công nghiệp thông thường.

Người tiêu dùng đang tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm lành mạnh, an toàn, có trách nhiệm với môi trường và đạo đức. Điều này đang thúc đẩy sự tăng trưởng to lớn trong thị trường thực phẩm organic. Nước hoa quả Organic là một thuật ngữ ghi nhãn dùng để chỉ thực phẩm và nông sản được sản xuất theo một tiêu chuẩn sản xuất cụ thể. Mặc dù chứng nhận thực phẩm organic khác nhau giữa các vùng, nhưng chúng thường bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, chế biến, đến phân phối.

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ chứng nhận, kiểm toán và thử nghiệm hỗ trợ người chơi thực phẩm đáp ứng các yêu cầu chứng nhận Organic khác nhau chi phối sản xuất thực phẩm Organic (theo Quy định EC số 834/2207 và 889/2008). Chúng tôi cho phép bạn chứng minh sự tuân thủ của bạn với các tiêu chuẩn bền vững và phúc lợi đối với động vật và các sản phẩm của bạn không có hormone, kháng sinh, thuốc trừ sâu tổng hợp, phân bón và các chất có hại khác.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • TỰ TIN THAM GIA

  vào thị trường thực phẩm hữu cơ toàn cầu

 • ĐÁP ỨNG CÁC NHU CẦU NGÀY CÀNG TĂNG

  cho thực phẩm an toàn hơn, có trách nhiệm với môi trường và đạo đức hơn

 • TRÁNH TỐN KÉM TỪ VIỆC THU HỒI VÀ GIẢM THỜI GIAN

  với đánh giá và kiểm tra nghiêm ngặt

 • ĐẠT ĐƯỢC SỰ CÔNG NHẬN TOÀN CẦU

  thông qua cam kết của bạn đối với nông nghiệp bền vững bằng chứng nhận Organic của Bureau Veritas

Đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng và quy định
Nông nghiệp hữu cơ là một trong những ngành năng động nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm. Chứng nhận Organic của Bureau Veritas cho phép bạn tham gia vào thị trường thịnh vượng này và nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn.

Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hiện đại
Thử nghiệm thực phẩm đáng tin cậy cho GMO và thuốc trừ sâu là một phần quan trọng của quy trình chứng nhận Organic. Mạng lưới các phòng thí nghiệm thử nghiệm thực phẩm trên toàn thế giới của chúng tôi làm cho Bureau Veritas trở thành giải pháp một cửa cho chứng nhận Organic. Các dịch vụ kiểm tra và phân tích dư lượng của Bureau Veritas cho phép bạn chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu chứng nhận Organic.

Giảm tác động môi trường
Đạt được chứng nhận Organic là một bước tuyệt vời để thực hiện các mục tiêu bền vững của bạn. Các tiêu chuẩn Organic chính bao gồm các yêu cầu bền vững về thực phẩm hữu cơ cụ thể. Nông nghiệp hữu cơ phải bảo vệ đa dạng sinh học và phúc lợi động vật. Năng lượng và tài nguyên thiên nhiên phải được sử dụng có trách nhiệm. Nó cũng phải bảo tồn chất lượng không khí, nước và đất.