IND % Chemical

CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP
VÀ HÓA CHẤT

Tối đa hóa giá trị tài sản của bạn trong khi tuân thủ các quy định

ĐỔI MỚI ĐỂ THÀNH CÔNG

Được kích thích bởi sự tăng trưởng của các thị trường mới nổi và trong bối cảnh các vấn đề sinh thái và xã hội lớn, ngành công nghiệp hóa chất đang bị buộc phải đổi mới. Các nhà sản xuất dự kiến ​​sẽ nắm lấy các công nghệ mới và tăng các bài kiểm tra tuân thủ. Bureau Veritas giúp các nhà sản xuất hóa chất và các công trình công nghiệp khác đạt được điều này theo quy định

THÁCH THỨC CỦA BẠN

Bạn phải tính đến nhu cầu ngày càng tăng để xem xét môi trường và sức khỏe cộng đồng. Điều này đặc biệt đúng đối với các hóa chất đặc biệt, việc sản xuất làm tăng thêm các vấn đề như giảm phát thải chất ô nhiễm và kiểm soát thuốc thử nguy hiểm.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN

Là chuyên gia toàn cầu về QHSE (chất lượng, vệ sinh, an toàn và môi trường), Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận (TIC) để giúp tối đa hóa giá trị tài sản của bạn trong khi tuân thủ các quy định.

  • Hỗ trợ trong suốt vòng đời tài sản của bạn: Chúng tôi đánh giá các rủi ro bạn gặp phải, ngay từ giai đoạn thiết kế tài sản của bạn và giúp đảm bảo tính toàn vẹn của chúng trong suốt cuộc đời của chúng bằng cách phát triển các kế hoạch kỹ thuật, kiểm tra và bảo trì. Chúng tôi cũng hướng dẫn bạn trong việc sử dụng phân tích kỹ thuật số, để giúp bạn đạt được mức năng suất mới.
  • Tối đa hóa khoản đầu tư OPEX của bạn: Chúng tôi giúp bảo đảm hoạt động của bạn và tối ưu hóa OPEX thông qua các dịch vụ như kiểm tra thiết bị áp lực.
  • Thử nghiệm và phân tích: Mạng lưới phòng thí nghiệm thử nghiệm toàn cầu của chúng tôi phân tích chất lượng hóa chất của bạn và nguyên liệu thô được sử dụng trong sản xuất của họ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cũng như các nghĩa vụ pháp lý. Đặc biệt, chúng tôi giúp bạn thiết lập phân loại, ghi nhãn và đóng gói các sản phẩm của bạn, cũng như Bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS).

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ HÓA CHẤT