Image
MARINE RISK SOLUTIONS

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

RỦI RO HÀNG HẢI

Hiểu và quản lý rủi ro trong suốt vòng đời của tài sản cho phép duy trì hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của khách hàng, bằng cách giảm rủi ro liên quan đến tài sản, nhân sự hoặc môi trường.
  
Danh mục dịch vụ quản lý rủi ro đa dạng của Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore giúp bạn ngăn chặn các mối đe dọa xảy ra hoặc giảm chúng xuống mức thấp nhất có thể một cách hợp lý. Chúng tôi cung cấp phân tích rủi ro toàn diện (định tính và định lượng) và tư vấn về các chiến lược bảo trì và độ tin cậy chủ động. Các dịch vụ của chúng tôi cũng bao gồm Thiết kế Thay thế cho phép các nhà máy đóng tàu và chủ tàu phát triển các thiết kế an toàn như các thiết kế hoặc sắp xếp tiêu chuẩn liên quan đến tiêu chuẩn IMO.

KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN RỦI RO HÀNG HẢI CỦA CHÚNG TÔI

BUREAU VERITAS SOLUTIONS MARINE & OFFSHORE LÀ GÌ?

Image
mo solutions

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore là nhà cung cấp Giải pháp Tư vấn Kỹ thuật, Quản lý Tài sản và Đảm bảo trong các hoạt động Hàng hải & Ngoài khơi của chúng tôi. Các dịch vụ này sẽ được thực hiện độc lập với các hoạt động được quản lý của Bureau Veritas Marine & Offshore, chẳng hạn như phân loại và chứng nhận theo luật định.