ALTERNATIVE DESIGN & EQUIVALENT STUDIES

THIẾT KẾ THAY THẾ & NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG

Nguyên tắc tương đương có trong tất cả các công cụ của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Nó được sử dụng để chứng minh rằng một thiết kế thay thế thử nghiệm cũng an toàn như các thiết kế hoặc bố trí được tiêu chuẩn hóa. Thiết kế Thay thế và các nghiên cứu tương đương cho phép các nhà máy đóng tàu, chủ sở hữu và các cơ quan quản lý thực hiện các nghiên cứu dựa trên rủi ro chứng minh tất cả các loại tương đương.

Cụ thể, các quy định về Thiết kế Thay thế trong SOLAS - có từ năm 2000 - được cung cấp cho An toàn cháy nổ, An toàn sinh mạng, Thiết bị, Máy móc và Điện.

Ngày nay, mọi đặc điểm của thiết kế tàu phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, các chủ tàu, nhà thiết kế và / hoặc xưởng đóng tàu đôi khi có thể yêu cầu một tính năng không phù hợp với yêu cầu cụ thể của công cụ IMO.

Một ví dụ là vật liệu composite, có trọng lượng nhẹ, nhưng không được phép sử dụng vì chúng mất tính chất cơ học ở nhiệt độ cao và sinh ra khí độc. Trong trường hợp này, chủ tàu cần được tư vấn về cách tiếp cận thiết kế thay thế để đảm bảo một lựa chọn tương đương cho tính năng được yêu cầu.

  • 20 năm kinh nghiệm của chúng tôi trong việc phát triển các Thiết kế Thay thế cung cấp cho khách hàng cái nhìn sâu sắc vô song về tất cả các loại quy trình tương đương
  • Nhóm chuyên gia của chúng tôi — chuyên về kiến ​​trúc hải quân, kỹ thuật hàng hải, quy định và phân tích rủi ro — cung cấp lời khuyên cần thiết để đánh giá hậu quả của những sai lệch về mặt rủi ro
  • Các công cụ mô phỏng kỹ thuật số tiên tiến của chúng tôi — bao gồm CFD và trình giải phần tử hữu hạn, CAD và phần mềm chữa cháy, nổ và sơ tán — đảm bảo thiết kế của bạn tương đương 

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

AN TOÀN CHÁY NỔ

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore tiến hành các nghiên cứu để xác định các kịch bản hỏa hoạn thách thức độ lệch rủi ro so với các thiết kế thông thường. Sau đó, chúng tôi sử dụng mô phỏng để chứng minh thiết kế thay thế của bạn đạt được mức độ an toàn tương đương với thiết kế thông thường, ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

ỨNG DỤNG AN TOÀN CUỘC SỐNG

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thực hiện các nghiên cứu thiết kế thay thế cho các thiết bị cứu sinh (ví dụ., quá khổ) và sắp xếp. Những nghiên cứu này thường bao gồm đánh giá rủi ro và mô phỏng miền thời gian cho quá trình rời bỏ tàu.

CÁC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ THAY THẾ HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG KHÁC

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore tiến hành các nghiên cứu thiết kế thay thế và tương đương liên quan đến các yêu cầu của SOLAS, MARPOL, IGF, IGC và Polar Code, phù hợp với MSC / Circ. 1455. Các nghiên cứu này dành riêng cho bất kỳ mã hoặc văn bản quy ước nào có phần “tương đương” và liên quan đến các sai lệch so với các giá trị quy định. Kiến thức chuyên sâu của chúng tôi về các quy định và phương pháp dựa trên rủi ro đảm bảo rằng thiết kế cụ thể của bạn đạt được mức độ an toàn thỏa đáng.

KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG RỦI RO HÀNG HẢI KHÁC