RELIABILITY & MAINTENANCE

ĐỘ TIN CẬY

BẢO DƯỠNG TÀU

Mức độ chắc chắn cao về độ tin cậy, tính sẵn sàng và khả năng bảo trì của con tàu mang lại nhiều lợi ích. Chúng bao gồm khả năng sẵn sàng của tàu được mở rộng, nhận thức về các hạn chế đối với khả năng bảo trì trong quá trình hoạt động của tàu và giảm tổn thất sản xuất do thời gian ngừng hoạt động.Độ tin cậy và khả năng bảo trì cung cấp cho chủ tàu cơ sở để đưa ra các quyết định đúng đắn liên quan đến việc cải tiến tàu và thực hành bảo dưỡng dựa trên rủi ro, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của tàu.

Sự cố kỹ thuật của con tàu có thể dẫn đến những tổn thất lớn về tài chính và những lo ngại về an toàn. Vì lý do này, rủi ro vận chuyển phải được xác định và quản lý ngay từ giai đoạn thiết kế. Để đảm bảo độ tin cậy tối ưu cho các con tàu, các chủ tàu phải xác định các rủi ro và chuyển từ chiến lược bảo dưỡng phản ứng sang chiến lược chủ động. Đồng thời, nhiều chủ tàu đang tìm cách giảm chi phí nội bộ mà không ảnh hưởng đến sự an toàn của tàu.

  • Kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trong việc cung cấp khả năng an toàn, độ tin cậy và chuyên môn kỹ thuật có giá trị cao đảm bảo độ tin cậy và bảo trì liên tục cho tàu của khách hàng.
  • Kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thúc đẩy quá trình xem xét kỹ thuật và ra quyết định của khách hàng, cho phép khách hàng tối ưu hóa độ tin cậy và khả năng sử dụng của tàu.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

PHÂN TÍCH BẢO DƯỠNG THEO ĐIỀU KIỆN (CBM)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore tiến hành phân tích CBM để giúp khách hàng phát triển các phương pháp bảo trì dựa trên rủi ro để tránh thời gian ngừng hoạt động của tàu. Điều này cho phép khách hàng chủ động trong chiến lược bảo dưỡng tàu. Phân tích CBM của chúng tôi bao gồm lựa chọn thiết bị chiến lược, xác định thông số, xác định chế độ lỗi và các yêu cầu hệ thống.

CÁC NGHIÊN CỨU VỀ ĐỘ TIN CẬY, TÍNH CÓ SẴN, KHẢ NĂNG DUY TRÌ (RAM)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore sử dụng mô hình RAM để đánh giá khả năng của con tàu của bạn. Dựa trên kết quả, chúng tôi xác định nguyên nhân của sự kém hiệu quả về hiệu suất và kiểm tra các cải tiến có thể có. Chúng có thể bao gồm sửa đổi thiết kế và điều chỉnh bảo trì.

PHÂN TÍCH BẢO TRÌ TRUNG TÂM TIN CẬY (RCM)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thực hiện các phân tích RCM để cung cấp cho khách hàng một quy trình ra quyết định có cấu trúc và hợp lý. Chúng tôi đề xuất các nhiệm vụ bảo trì — dự đoán, phòng ngừa, thám sát hoặc khắc phục — và đề xuất tần suất, tùy thuộc vào các đặc điểm và chế độ hư hỏng của con tàu

PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ THẤT BẠI, ẢNH HƯỞNG & TIÊU CHUẨN (FMECA)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore thực hiện các nghiên cứu FMECA để thiết lập các điều kiện hư hỏng quan trọng cho tàu của bạn. Chúng tôi cũng đánh giá tầm quan trọng của chúng liên quan đến sức khỏe và an toàn, môi trường, chi phí và vận hành / sản xuất.

PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN (CEI)

Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore sử dụng phương pháp CEI để đánh giá chính thức tất cả các thiết bị và chức năng của con tàu của bạn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể giúp bạn điều chỉnh chiến lược bảo trì và kiểm tra của mình, tùy thuộc vào xếp hạng mức độ nghiêm trọng của thiết bị.

KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG RỦI RO HÀNG HẢI KHÁC