hàng không

Bị tác động bởi những thay đổi về kinh tế, công nghệ, chính trị và xã hội, ngành hàng không đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Sự đổi mới đang thúc đẩy sự thay đổi thông qua số hóa và thông qua việc tạo ra các dịch vụ mới, giá trị gia tăng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là đảm bảo rằng bạn đang đạt được sự tuân thủ các yêu cầu quy định quốc tế và địa phương.

THÁCH THỨC CỦA BẠN


Khả năng cạnh tranh ngày càng tăng, nhu cầu lớn hơn và toàn cầu hóa tiếp tục đang thay đổi cách các nhà sản xuất hàng không vũ trụ hoạt động. Những thay đổi này đưa ra những thách thức pháp lý quan trọng, với các yêu cầu phức tạp để đáp ứng các quy định của địa phương, quốc tế và khách hàng.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN


Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ tuân thủ cụ thể cho lĩnh vực hàng không, hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất và nhà khai thác để giúp giảm thiểu rủi ro và đáp ứng các yêu cầu quy định phù hợp với những thay đổi của ngành phát triển nhanh.

  • Quản lý quy trình Chúng tôi có thể giúp đảm bảo hệ thống quản lý của bạn được chứng nhận và bạn có các kỹ năng và quy trình để đánh giá và quản lý chúng một cách hiệu quả. Nhóm của chúng tôi có thể hợp tác để xác minh rằng việc phát triển các sản phẩm mới của bạn dựa trên các quy trình mạnh mẽ, như APQP, và chia sẻ với khách hàng và nhà cung cấp của bạn, trong khi tất cả các quy trình cụ thể đều được công nhận.
  • Sản xuất thiết bị Từ đánh giá sự phù hợp của sản phẩm đến quản lý chất lượng nhà cung cấp, Cục Veritas giúp đảm bảo các sản phẩm, cơ sở và hệ thống của bạn đạt được chất lượng và tiêu chuẩn hóa trong chuỗi cung ứng của bạn.
  • An toàn và tuân thủ Các dịch vụ của chúng tôi giúp đảm bảo quản lý hiệu quả các vấn đề an ninh, sức khỏe và an toàn và môi trường, bao gồm vận hành an toàn và xử lý các hóa chất nguy hiểm, quản lý rủi ro công nghiệp và các biện pháp bảo vệ dữ liệu.

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHO NGÀNH HÀNG KHÔNG: