Image
HÀNG TIÊU DÙNG

HÀNG TIÊU DÙNG

Đảm bảo sản phẩm của bạn đạt được sự an toàn và tuân thủ.

TĂNG TỐC ĐỘ THỊ TRƯỜNG HÓA SẢN PHẨM VÀ TỐI THIỂU RỦI RO CỦA BẠN


Đối với các nhà sản xuất hoặc phân phối sản phẩm tiêu dùng, điều quan trọng là tối ưu hóa chi phí và giảm thời gian sản xuất mà không làm giảm chất lượng tài sản. Bureau Veritas cung cấp đầy đủ các dịch vụ kiểm tra, kiểm tra và chứng nhận (TIC) để giúp đạt được điều này.

THÁCH THỨC CỦA BẠN

Toàn cầu hóa chuỗi cung ứng và củng cố các quy định đang xác định lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng. Là nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, điều quan trọng là giảm chi phí sản xuất và tăng tốc độ tiếp thị tài sản của bạn, trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN

Bureau Veritas cung cấp đầy đủ các dịch vụ trải rộng toàn bộ chuỗi giá trị của các sản phẩm tiêu dùng, hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch và sản xuất tài sản của họ, đến vận chuyển và bán hàng. Các giải pháp kiểm tra của chúng tôi cho phép bạn kiểm soát sự an toàn và tuân thủ của các sản phẩm của mình, trong khi các dịch vụ tư vấn và kiểm tra của chúng tôi đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu quy định. Chúng tôi cũng cấp chứng nhận, để tạo điều kiện tiếp cận thị trường quốc tế.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ, BAO GỒM:

  • Sản phẩm điện tử Chúng tôi giúp bạn xác minh rằng hàng hóa của bạn an toàn và tuân thủ các quy định. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng chuyên môn kỹ thuật và thử nghiệm của chúng tôi để nhanh chóng tiếp cận các thị trường mới.
  • Các thiết bị kết nối không dây Bureau Veritas làm việc với khách hàng để giúp kiểm soát các rủi ro chính do các sản phẩm sáng tạo bao gồm an ninh mạng, nguy hiểm cho sức khỏe và bất kỳ mối lo ngại nào về môi trường. Chúng tôi cũng làm việc với các diễn đàn công nghệ quan trọng và có thể giúp phát triển ảnh hưởng của nhà sản xuất ở nước ngoài.
  • Hàng thời trang, sản phẩm sử dụng lâu dài và đồ chơi Chúng tôi hỗ trợ bạn đẩy nhanh việc tiếp thị các sản phẩm của mình trong khi bảo vệ chất lượng của chúng và đáp ứng tất cả các quy định có liên quan.