MATERIALS & EQUIPMENT CERTIFICATION

CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU & TRANG THIẾT BỊ

Vật liệu và thiết bị được sử dụng trong quá trình đóng và vận hành tàu phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể.

Những điều này áp dụng cho vật liệu hàn, linh kiện động cơ đẩy, hệ thống điện và tự động hóa, thiết bị nâng hạ, thiết bị điều hướng và an toàn cháy nổ, và nhiều hệ thống bổ sung. Chứng nhận vật liệu và thiết bị cho phép tàu an toàn hơn và đáng tin cậy hơn, vì các bộ phận cấu thành của chúng tuân theo các tiêu chuẩn khắt khe được các quy định hàng hải quốc tế phê duyệt.

Chủ tàu và người khai thác tàu phải đảm bảo rằng các vật liệu và thiết bị mà họ sử dụng, mua, chế tạo và lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế và các yêu cầu quy định. Tuy nhiên, việc tuân thủ có thể là một quá trình tốn kém và mất thời gian, khiến chủ sở hữu phải tìm kiếm đối tác phân cấp có chuyên môn kỹ thuật sẵn có ở đúng địa điểm. Nhiều tàu cũng yêu cầu tiếp cận một dịch vụ đầy đủ, bao gồm mọi thứ từ thiết kế đến vận hành, mà sau đó có thể áp dụng trên toàn bộ chuỗi giá trị.

  • Kiến thức chuyên sâu của chúng tôi về các quy phạm phân cấp đảm bảo tàu của bạn đạt được và duy trì sự tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật dành riêng cho vật liệu và thiết bị.
  • Một loạt các chương trình chứng nhận có sẵn của chúng tôi, bao gồm thiết bị hàng hải EU và chứng nhận kiểu theo luật định, cũng như chứng chỉ phê duyệt kiểu quốc gia, có thể đáp ứng nhu cầu chứng nhận cụ thể của bạn.
  • Mạng lưới các chuyên gia hàng hải trên toàn thế giới của chúng tôi cung cấp phạm vi tiếp cận rộng rãi trên toàn cầu, mang lại tính khả dụng vô song, cụ thể cho vị trí địa lý của bạn.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

Bureau Veritas cung cấp dịch vụ chứng nhận cho tất cả các vật liệu và thiết bị nằm trong quy phạm phân cấp. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ đánh giá sự phù hợp trên thiết bị hàng hải — chẳng hạn như thiết bị cứu sinh và thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm — được liệt kê trong các công ước hàng hải quốc tế khác nhau (SOLAS, MARPOL, COLREG, MED). Sau đó, chúng tôi cấp dấu hiệu “bánh lái” hàng hải đặc biệt để chứng minh sự tuân thủ của tàu của bạn.

DUYỆT KIỂU

Bureau Veritas xem xét tài liệu kỹ thuật xác định loại sản phẩm của bạn, đề xuất chương trình thử nghiệm thích hợp và giúp bạn có được Chứng chỉ Phê duyệt Kiểu của mình.

ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Bureau Veritas xác minh rằng vật liệu và thiết bị của bạn tuân thủ các yêu cầu thiết kế sản phẩm được quy định trong tài liệu kỹ thuật liên quan.

SẢN XUẤT SẢN PHẨM RIÊNG LẺ

Bureau Veritas thực hiện các cuộc khảo sát liên quan đến sản xuất sản phẩm riêng lẻ bao gồm việc chứng kiến thử nghiệm sản phẩm.

DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN BÊN THỨ BA

Bureau Veritas cung cấp dịch vụ chứng nhận của bên thứ ba cho các vật liệu và thiết bị hàng hải của bạn phải đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được công nhận.

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

KHÁM PHÁ GIẢI PHÁP CHO NGÀNH HÀNG HẢI VÀ NGOÀI KHƠI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI