Image
dv xd và cs hạ tầng

XÂY DỰNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Các dịch vụ Thử nghiệm, Giám định và cấp Chứng nhận cho xây dựng mà bạn cần lập kế hoạch và quản lý các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng chính của mình.

MANG TỚI SỰ AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG 

THÁCH THỨC CỦA BẠN


Ngày nay, dân số đô thị đang bùng nổ, nhưng người dân thành phố vẫn mong đợi các tòa nhà an toàn, bền vững và môi trường đô thị lành mạnh. Kết quả là, các nhà hoạch định chính sách và nhà phát triển phải đối mặt với một thách thức kép: làm thế nào để giải quyết nhu cầu của dân số đô thị ngày càng tăng trong khi tạo ra các thành phố lành mạnh và hiệu quả. Là nhà phát triển hoặc nhà thầu, bạn cần phát triển các tòa nhà và cơ sở hạ tầng có chất lượng cao, có lợi nhuận và tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn. Nhưng các quy định nghiêm ngặt và chuỗi cung ứng phức tạp đang khiến việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN

  • Quy hoạch & thiết kế Các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như đánh giá thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, giải pháp cho phép và nghiên cứu về môi trường, hỗ trợ cho dự án của bạn, khả năng tồn tại từ giai đoạn thiết kế và mua sắm.
  • Mua sắm & xây dựng Các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm tra trang web QA / QC, thử nghiệm vật liệu xây dựng, quản lý dự án và giám sát xây dựng. Bảo đảm an toàn cho tài sản của bạn.
  • Bàn giao Các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như hỗ trợ các chứng chỉ công trình xanh như LEEDTM và chấp nhận dịch vụ công việc, cho phép bạn tiếp thị các tòa nhà và cơ sở hạ tầng của mình theo các tiêu chuẩn bền vững hàng đầu.
  • Quản lý tài sản Các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như kiểm tra, đánh giá hiệu suất năng lượng và phân tích vòng đời giúp bạn duy trì, kiểm soát và quản lý tài sản của mình.