rail

LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

Đường sắt là một trong những giải pháp giao thông hiệu quả nhất trong bối cảnh đô thị hóa và mối quan tâm ngày càng tăng. Chúng tôi hợp tác để giúp đảm bảo an toàn và tuân thủ trong suốt vòng đời dự án đường sắt của bạn.

CUNG CẤP DỊCH VỤ cho lĩnh vực đường sắt AN TOÀN, ĐÁNG TIN CẬY

THÁCH THỨC CỦA BẠN


Các dự án đường sắt rất phức tạp, liên quan đến nhiều bên bao gồm Nhà nước và tư nhân với nhu cầu và mong đợi cụ thể, cũng như cả chuỗi cung ứng toàn cầu và địa phương. Là nhà sản xuất hoặc vận hành đường sắt, bạn cần cung cấp dịch vụ đường sắt an toàn, đáng tin cậy, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Bạn cũng muốn tối ưu hóa chi phí xây dựng hoặc vận hành tài sản của mình, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động trong suốt vòng đời của nó và có quyền truy cập vào các dự án đường sắt mới.

CÁCH CHÚNG TÔI HỖ TRỢ BẠN

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ công nghiệp đường sắt bao gồm toàn bộ vòng đời dự án, từ thiết kế, sản xuất và xây dựng, đến vận hành và bảo trì.

  • Thiết kế & xây dựng Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm đánh giá an toàn độc lập, dịch vụ kỹ sư kiểm tra độc lập, kiểm tra vật liệu, hỗ trợ quản lý dự án, kiểm tra vật liệu và kiểm soát chất lượng. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giúp bạn tránh các chi phí trong tương lai và các vấn đề vận hành bằng cách đảm bảo an toàn, chất lượng và độ tin cậy được tích hợp trong thiết kế dự án ban đầu.
  • Sản xuất thiết bị Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm và quản lý chất lượng nhà cung cấp, đến một loạt các dịch vụ chứng nhận, Cục Veritas giúp đảm bảo các sản phẩm, cơ sở và hệ thống của bạn đạt được chất lượng và tiêu chuẩn hóa trong chuỗi cung ứng của bạn.
  • Vận hành & bảo trì Chọn Bureau Veritas để quản lý đảm bảo hệ thống, kiểm tra và kiểm soát nhà cung cấp và kiểm tra thiết bị - tất cả được thiết kế để giúp bạn vận hành một dịch vụ đáng tin cậy, đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của tài sản và thiết bị, trong khi giành quyền kiểm soát chuỗi cung ứng của bạn.

 

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI CHO NGÀNH ĐƯỜNG SẮT: