COMMODITIES & AGRICULTURE

HÀNG HÓA CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ PHÂN BÓN

Bureau Veritas tự hào là tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm, giám định, phân tích và xông hơi khử trùng hàng đầu thế giới cho ngành công nghiệp - thương mại hàng hóa.

Chúng tôi cung ứng dịch vụ cho tất cả hàng hóa thương mại từ Dầu, Khí và Hóa dầu, Kim loại và Khoáng sản, Nông sản, Thực phẩm và Phân bón.

TÌM HIỂU CÁc dịch vụ của chúng tôi dành cho sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp