fssc22000

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM (FSSC 22000)

Tổ chức Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm 22000 (FSSC 22000) cung cấp một Chương trình chứng nhận hoàn chỉnh cho việc đánh giá và chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm (FSMS) hoặc FSMS và Hệ thống Quản lý Chất lượng FSSC (FSSC 22000 - Quality). FSSC 22000 dựa trên Tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm được công nhận rộng rãi ISO 22000, Chương trình Tiên quyết (PRP) có liên quan trong ngành và các yêu cầu bổ sung được xác định bởi FSSC.
Chứng nhận được áp dụng vào lĩnh vực sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và đóng gói cũng như các lĩnh vực lưu trữ và phân phối, phục vụ ăn uống và bán lẻ / bán buôn.

TỔNG QUAN VỀ FSSC 22000

 • Kết hợp các tiêu chuẩn hiện có; ISO 22000 bao gồm HACCP, PRP theo ngành cụ thể và các yêu cầu bổ sung của FSSC (nhân sự, nguyên liệu được cung cấp, phòng vệ thực phẩm, phòng chống gian lận thực phẩm, quản lý chất gây dị ứng và ghi nhãn thực phẩm)
 • Hoàn thành chương trình chứng nhận trong một gói, giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô có thể truy cập được
 • Thuộc sở hữu của một tổ chức phi lợi nhuận độc lập; hoàn toàn được phê duyệt và công nhận bởi Sáng kiến ​​An toàn Thực phẩm Toàn cầu (GFSI)

LỢI ÍCH CHÍNH

 • THỪA NHẬN SỰ CAM KẾT CỦA DOANH NGHIỆP

  đạt được sự thừa nhận về sự cải tiến liên tục về hiệu suất và hệ thống an toàn thực phẩm.

 • HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

  vì FSSC 22000 dựa trên ISO, nó cũng cho phép chương trình được tích hợp với các tiêu chuẩn ISO khác thông qua các cuộc đánh giá tích hợp sẽ giúp giảm số lượng cuộc đánh giá

 • TĂNG NIỀM TIN CHO KHÁCH HÀNG

  FSSC 22000 được GFSI đánh giá, công nhận và chấp nhận bởi các thương hiệu và nhà bán lẻ lớn nhất giúp nâng cao danh tiếng của bạn, mang lại cho khách hàng niềm tin vào hệ thống quản lý chuỗi cung ứng và sản xuất của bạn.

 • XEM XÉT FSSC-Q

  điều này kết hợp các yêu cầu của FSSC với các yêu cầu của ISO 9001: 2015 thành một cuộc đánh giá hệ thống quản lý tổng thể

NÂNG CẤP CHỨNG NHẬN ISO 22000 CỦA BẠN ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT HƠN

Là một công ty thực phẩm đã được chứng nhận ISO 22000, bạn có thể chuyển đổi suôn sẻ sang FSSC 22000 để đạt được sự công nhận của GFSI để được hầu hết các thương hiệu và nhà bán lẻ lớn nhất chấp nhận. Việc chuyển đổi sang FSSC 22000 có thể được thực hiện bằng cách thực hiện các yêu cầu bổ sung do FSSC đặt ra và tiêu chuẩn PRP liên quan đến ngành của bạn. Việc chuyển đổi có thể được thực hiện tại bất kỳ cuộc đánh giá nào trong chu kỳ ba năm của bạn và sẽ cấp được giấy chứng nhận FSSC mới.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA FSSC

Trong ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu đang mở rộng, các tổ chức vừa và nhỏ (SME) đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để hỗ trợ các tổ chức này trong việc cung cấp thực phẩm an toàn, chương trình Global Market audit programs đã được khởi xướng vào năm 2011 thông qua hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả thông qua quá trình cải tiến liên tục có hệ thống.

Vào năm 2020, FSSC đã ban hành phiên bản thứ hai của chương trình Global Market audit là FSSC Development Program.

Chương trình Phát triển FSSC cung cấp cách tiếp cận hai cấp để hỗ trợ các doanh nghiệp SME trong việc sản xuất thực phẩm an toàn. Nó phù hợp với CODEX HACCP, GFSI Global Markets và phù hợp với cấu trúc FSSC 22000. Do đó, Chương trình đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm của khách hàng hoặc có tham vọng mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của họ. Các tổ chức tuân thủ các yêu cầu của Chương trình Phát triển FSSC có thêm lợi ích là được liệt kê trong sổ đăng ký công khai trên trang web của FSSC.

  NHỮNG TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH?

  Chương trình Phát triển FSSC có thể áp dụng cho các nhà sản xuất sản phẩm thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm quy mô vừa và nhỏ. Cả hai nhà sản xuất nguyên liệu cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm khác và những nhà sản xuất cung cấp cho các nhà bán lẻ và các tổ chức dịch vụ thực phẩm đều có thể hưởng lợi từ Chương trình Phát triển FSSC, chẳng hạn như:

  • Các nhà sản xuất thực phẩm thủ công và "các công ty khởi nghiệp"
  • Các nhà sản xuất sản phẩm thực phẩm và thành phần thực phẩm ở các thị trường mới nổi
  • Nhà phát triển các loại thực phẩm và nguyên liệu mới
  • Nhà sản xuất các sản phẩm thực phẩm để giao cho nhà hàng và bán lẻ
  GFSICác nhà bán lẻ thực phẩm lớn trên thế giới đang ngày càng yêu cầu chứng nhận đối với các tiêu chuẩn được GFSI công nhận. Đạt được sự tuân thủ và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường với bộ dịch vụ chứng nhận GFSI của Bureau Veritas.

  KHÁM PHÁ THÊM VỀ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

  NHẬN BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM FSSC 22000

  Liên hệ với chúng tôi