Sustainable Chemical Management

Quản lý việc
Sử dụng hoá chất
Bền vững

Áp lực bảo vệ môi trường thúc đẩy những thay đổi to lớn trong chuỗi cung ứng. Do vậy các chứng chỉ môi trường hiện nay trở thành điều kiện cần giúp các doanh nghiệp thành công.

BV HỢP TÁC VỚI CÁC HIỆP HỘI, CÁC THƯƠNG HIỆU & NHÀ BÁN LẺ TOÀN CẦU, CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ CÁC NHÀ SẢN XUẤT HÓA CHẤT

 • Sàng lọc hóa chất đầu vào không độc hại
 • Xả thải hóa chất không độc hại ra môi trường
 • Loại bỏ việc sử dụng chất độc hại
 • Giảm ảnh hưởng của hóa chất đến môi trường nói chung

LÝ DO BẠN NÊN CHỌN BV?

Được sinh ra ban đầu nhằm vào ngành dệt may, da giày, chúng tôi là những người tiên phong về kỹ thuật trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng toàn cầu.

✓ Cộng sự của Tổ chức Stitching ZDHC
✓ Thành viên của AAFA, Tập đoàn AFIRM & Liên minh May mặc Bền vững (SAC)
✓ Được phê duyệt dịch vụ cho:
    - Xác minh Higg FEM thuộc Liên minh May mặc Bền vững (SAC)
    - Đánh giá Quản lý Hóa chất cho chương trình Sáng kiến Hiệu quả Môi trường Kinh doanh (BEPI) của tổ chức amfori
    - Kiểm tra nước thải ZDHC
    - Kiểm tra sự phù hợp MRSL
Sustainable Chemical

MẠNG LƯỚI XÉT NGHIỆM NƯỚC THẢI

Bureau Veritas- nhà cung cấp giải pháp thử nghiệm nước thải là đối tác của ZDHC

DỊCH VỤ KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP ZDHC MRSL

Chỉ số tuân thủ được chấp nhận ZDHC MRSL V3.1

DỊCH VỤ KIỂM TRA & ĐÀO TẠO

Bureau Veritas với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo (ATP) được công nhận bởi ZDHC
Bureau Veritas với tư cách là đơn vị Đánh giá được phê duyệt bởi Higg FEM
Bureau Veritas với tư cách ZDHCVerified InCheck - Level 1

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI

Cung cấp cách tiếp cận toàn diện để quản lý hóa chất, giám sát xả thải và khả năng nhìn thấy đầy đủ chuỗi cung ứng để cải thiện tính bền vững.

Chuyên gia của chúng tôi tích cực tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn, ngành và quy định quốc tế thông qua kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn hỗ trợ dịch vụ nhằm giúp doanh nghiệp thực thi chiến lược phát triển bền vững.

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRỌNG YẾU

 • QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO

  Quản lý tồn kho hóa chất của nhà cung cấp

  Image
  INPUT MANAGEMENT & CONTROL

  Quản lý tồn kho hóa chất của nhà cung cấp
  • Đảm bảo an toàn sản phẩm
  • Giảm tác động đến môi trường đối với nước, không khí
  • Đảm bảo sức khỏe và an toàn của người lao động

  TÌM HIỂU THÊM

 • THỬ NGHIỆM

  Kiểm tra nước thải | Thử nghiệm Hóa chất MRSL

  Image
  TESTING

  Kiểm tra nước thải
  Chương trình chất lượng nước thải tạo điều kiện quản lý bền vững các hóa chất độc hại và giám sát xả thải.

  Thử nghiệm Hóa chất MRSL
  Đánh giá Công thức Hóa chất được sử dụng trong các cơ sở sản xuất.

  TÌM HIỂU THÊM

 • BVE3

  Nền tảng kỹ thuật số trực tuyến để quản lý tồn kho hóa chất

  Image
  BVE3


  BVE3 là một nền tảng kỹ thuật số trực tuyến được thiết kế đặc biệt cho
  • Quản lý tồn kho hóa chất
  • Nền tảng quản lý hóa chất được ZDHC công nhận
  • Đánh giá sự tuân thủ của hóa chất đối với các yêu cầu khác nhau
  • Mô hình ước tính phát thải khi xả nước


  Incheck_logo

  TÌM HIỂU THÊM

 • KIỂM TRA/ XÁC MINH ZDHC INCHECK LEVEL 1

  Xác minh Hiệu suất Quản lý Hóa chất/Tính bền vững của Cơ sở

  Image
  AUDIT / ZDHC VERIFIED INCHECK LEVEL 1

  • ZDHC Verified InCheck Level 1
  • Higg Index FEM 3.0
  • amfori BEPI

  TÌM HIỂU THÊM

 • DỊCH VỤ TƯ VẤN

  Nhà cung cấp đào tạo được ZDHC công nhận cho ZDHC Academy

  Image
  ADVISORY SERVICES

  • Nhà cung cấp dịch vụ đào tạo được công nhận của ZDHC (ATP)
  • Dịch vụ đào tạo, hội thảo và tư vấn cho các thương hiệu, nhà cung cấp, nhà máy và các bên liên quan khác
  • Nghiên cứu, phân tích dữ liệu và đề xuất để tìm ra nguyên nhân gốc rễ ·

  TÌM HIỂU THÊMBUREAU VERITAS CPS BVE
ZDHC CÔNG CỤ CHÍNH THỨC CHO QUẢN LÝ KHO HÓA CHẤT

Các hoạt động và dịch vụ hiện tại:
• Chủ tịch: Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ - Greater China Section
• Chủ tịch: Hiệp hội quản lý chất thải Hồng Kông
• Thư ký: Hiệp hội Quản lý Chất thải Bền vững Châu Á-Thái Bình Dương
• Thành viên Hội đồng tư vấn khoa học: International Waste Working Group
• Thành viên Ban cố vấn quốc tế: Hội nghị chuyên đề bãi chôn lấp Châu Á Thái Bình Dương
• Và hơn thế nữa

LỢI ÍCH CHO NHÀ BÁN LẺ, THƯƠNG HIỆU & NHÀ MÁY SỬ DỤNG BVE3

CHỦ ĐỘNG

Một phương pháp đo lường mới và bền vững để đánh giá hiệu suất hóa học của một đơn vị sản xuất.

 

HIỆU QUẢ

Được tạo dựa trên tài liệu kịch bản phát thải có thẩm quyền và cập nhật nhất trong ngành. Giúp thúc đẩy chuỗi cung ứng nhanh hơn và xanh hơn.

 

LIÊN TỤC CẢI THIỆNIMPROVEMENT

Xác định khu vực cần cải thiện
• Các chất độc hại trong công thức
• Hóa chất không đầy đủ thông tin

 

ĐỘC NHẤT

Mô hình thương mại đầu tiên hiện có có thể ước tính một cách có hệ thống các kịch bản xả thải của nhiều chất gây ô nhiễm cho ngành công nghiệp xử lý ướt.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN