pexels-ameruverse-digital-marketing-media-1643402

SBTi : THÚC ĐẨY HÀNH TRÌNH 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CỦA DOANH NGHIỆP 

Giải pháp giảm phát thải hiệu quả cho doanh nghiệp

Thách thức kinh doanh

Người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến môi trường, vì vậy điều quan trọng là các công ty phải minh bạch và trung thực về các nỗ lực phát triển bền vững của họ. Việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không là một quá trình đòi hỏi nhiều nỗ lực và đầu tư, các doanh nghiệp cần đặt ra mục tiêu thực tế, theo dõi và báo cáo tiến trình của họ thường xuyên. Tuy nhiên, việc thiếu các hướng dẫn và quy định có thể khiến các doanh nghiệp khó khăn trong việc bắt đầu và thực hiện các bước cần thiết.

SBTi- GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CAM KẾT NET-ZERO CỦA DOANH NGHIỆP

Các công ty lựa chọn SBTi vì SBTi cung cấp khung chuẩn vững chắc để thiết lập và xác minh mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với Thỏa thuận Paris và giúp các công ty chứng minh vai trò tiên phong trong giải quyết biến đổi khí hậu. SBTi hỗ trợ các công ty bằng cách cung cấp lộ trình giảm phát thải khí nhà kính, thiết lập các mục tiêu, theo dõi tiến trình thực hiện và kết nối với mạng lưới các chuyên gia toàn cầu. Nhìn chung, SBTi là khung chuẩn đáng tin cậy giúp các công ty thực hiện cam kết phát triển bền vững và góp phần vào tương lai tốt đẹp hơn.

SBTi là gì?

SBTi là viết tắt của Science Based Targets initiative, một sáng kiến do Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc (UN Global Compact), Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Carbon Disclosure Project (CDP) đồng sáng lập. SBTi cung cấp các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học cho các doanh nghiệp và tổ chức. Việc thiết lập mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học đã trở thành một phần trong hoạt động báo cáo hàng năm của các công ty và cơ sở dữ liệu cho các nhà đầu tư tổ chức thông qua việc đưa vào bảng câu hỏi và tính điểm CDP.

Mục tiêu của SBTi là hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức giảm phát thải khí nhà kính phù hợp với mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 - dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp và tổ chức cần giảm phát thải khí nhà kính của họ ít nhất 50% vào năm 2030 so với mức năm 2010 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Tính đến tháng 10 năm 2023, SBTi đã có hơn 6.000 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn cầu tham gia, bao gồm nhiều công ty hàng đầu thế giới như Unilever, Microsoft, Coca-Cola và Nike.

Các mục tiêu giảm phát thải của SBTi được xây dựng dựa trên các nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu. Các mục tiêu này được thiết kế để đảm bảo rằng các doanh nghiệp và tổ chức đang thực hiện những bước cần thiết để hạn chế sự nóng lên toàn cầu. SBTi cung cấp các mục tiêu giảm phát thải cho các doanh nghiệp và tổ chức thuộc tất cả các ngành và quy mô. Các mục tiêu này được cá nhân hóa cho từng doanh nghiệp và tổ chức dựa trên các yếu tố như loại hình kinh doanh, quy mô và vị trí. Để đạt được các mục tiêu của SBTi, các doanh nghiệp và tổ chức cần thực hiện các bước cụ thể để giảm phát thải khí nhà kính của họ. Các bước này có thể bao gồm:

 • Đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo
 • Tăng cường hiệu quả năng lượng
 • Giảm thiểu chất thải
 • Tăng cường sử dụng các nguyên liệu tái chế

SBTi là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp và tổ chức giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp vào nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Làm thế nào các công ty có thể đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học?

Khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Việc lồng ghép các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học vào quản lý bền vững là điều cần thiết.

Đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học là một quá trình gồm năm bước: 

 • Cam kết: Công ty gửi thư cam kết thể hiện ý định đặt mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học.
 • Phát triển: Xác lập mục tiêu giảm phát thải phù hợp với tiêu chí của SBTi.
 • Gủi đơn: Gửi mục tiêu của công ty cho SBTi để SBTi xác nhận chính thức.
 • Truyền thông: Thông báo mục tiêu của công ty và thông báo cho các bên liên quan.
 • Công bố: Báo cáo lượng khí thải toàn công ty và theo dõi tiến độ mục tiêu hàng năm.

Bureau Veritas cung cấp giải pháp toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp tham gia SBTi và thiết lập hệ thống cũng như biện pháp thực hành nhằm từng bước giảm phát thải khí nhà kính.

 

Tại sao lại chọn Bureau Veritas?

 • Dịch vụ nhanh chóng, chất lượng cao
 • Kinh nghiệm làm việc với các các chương trình lớn, phức tạp
 • Tập trung vào khách hàng
 • Giải pháp bền vững toàn diện

ĐỌC THÊM

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN