DNA Authenticity with Confidence

Thử nghiệm ADN

tự tin xác thực

Nguồn gốc bông vải

Việc dán nhãn sai cho các mặt hàng bông và cáo buộc sự gian lận của các nhà sản xuất đối với người mua hàng đã gây ra nhiều vấn đề trong lĩnh vực bán lẻ trong những năm gần đây.

Do đó, điều quan trọng là các công ty có thể nhận ra các sản phẩm bông và chứng minh tính xác thực của chúng. Sử dụng thử nghiệm ADN là một phương pháp đáng tin cậy. Phương thức này chủ yếu liên quan đến thử nghiệm bông Ai Cập và có thể liên quan đến cả vải và quần áo dệt thoi hoặc dệt kim.

CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Bureau Veritas CPS có thể truy xuất nguồn gốc của bông thông qua quá trình chiết tách ADN từ sợi bông, vải bông và các sản phẩm từ bông cotton. Chúng tôi có thể thực hiện được điều đó nhờ liên minh độc quyền với các phòng thí nghiệm của Science Horizons ở Ai Cập, một cơ sở được đánh giá cao trong ngành.

Sử dụng kỹ thuật PCR, các chuyên gia của chúng tôi có thể xác minh tính xác thực của các sản phẩm từ bông. Phương pháp thử nghiệm của chúng tôi phân lập các đại phân tử sinh học, bao gồm axit nucleic từ sợi bông cotton và sợi cotton. Các đại phân tử bị cô lập chứa thông tin được mã hóa theo trình tự cấu trúc, chúng có thể được sử dụng để mô tả đặc điểm của sợi bông hoặc xác định nguồn gốc hoặc xuất xứ của sợi bông.

Từ khi có phương pháp này, chúng tôi không chỉ xác minh kết quả có khớp với thông tin có cho từng mẫu, mà các thử nghiệm còn xác định chính xác sự pha trộn của bông và tỷ lệ phần trăm của từng loại bông được sử dụng, trong đó bao gồm bông Ai Cập và cả bông không phải từ Ai Cập.

THỬ NGHIỆM CHÍNH THỨC XÁC NHẬN BÔNG AI CẬP

Kỹ thuật trích xuất trong ADN của Tiến sĩ Mohamed Negm và Suzan Sanad của Viện Science Horizons đã giành được một số cơ quan chính phủ chấp thuận và công nhận nhận, bao gồm:

  • Bộ Nghiên cứu Khoa học và Học viện Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ (Ai Cập) - (Ministry of Scientific Research and Academy of Scientific Research & Technology)
  • Đại học Khoa học Nông nghiệp và Cao đẳng Nông nghiệp-Dharwad (Ấn Độ) – (University of Agricultural Science and College of Agriculture-Dharwad)
  • Hội đồng Kiểm định Ai Cập - (Egyptian Accreditation Council - EGAC)
  • Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế (International Laboratories Accreditation Cooperation - ILAC)
ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN
Tôi đồng ý cho phép Bureau Veritas sử dụng dữ liệu này để cung cấp cho tôi thêm thông tin từ các dịch vụ, sự kiện hoặc chủ đề mà tôi có thể quan tâm