QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO 9001) 

KHÓA ĐÀO TẠO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO 9001
 

Chất lượng là yếu tố sống còn đối với khả năng cạnh tranh của các công ty. Bureau Veritas Việt Nam có thể cung cấp cho các nhóm của bạn khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng để cung cấp cho họ kiến thức và kỹ năng nhằm thúc đẩy cải tiến liên tục về chất lượng, sức khỏe và quản lý rủi ro.  

Để có thể cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp phải thực hiện một cách nhất quán công việc có chất lượng. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận nghiêm ngặt để quản lý chất lượng trong toàn bộ doanh nghiệp của bạn. 

Bằng cách mời các nhóm của bạn tham gia các khóa đào tạo về Hệ thống Quản lý Chất lượng của Bureau Veritas Việt Nam, bạn đảm bảo rằng họ có kiến thức và khả năng cần thiết. Bureau Veritas Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo trong lớp học và kỹ thuật số và các công cụ phù hợp với nhu cầu và trình độ kiến thức của nhân viên của bạn. Các khóa đào tạo về QMS của chúng tôi sẽ giúp bạn duy trì sự tuân thủ ISO 9001, một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và hỗ trợ bạn phát triển văn hóa cải tiến liên tục. 

LỢI ÍCH CHÍNH

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

  là các chuyên gia quản lý chất lượng đầu ngành tại Việt Nam

 • TÌM HIỂU ĐẦY ĐỦ, CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG

  trách nhiệm và nghĩa vụ về Chất lượng doanh nghiệp của bạn

 • RÈN LUYỆN CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT

  để triển khai hoặc cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng của bạn

 • TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TÍCH CỰC

  bằng cách đạt được sự nhất quán về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của bạn

MỞ RỘNG CÁC KHÓA HỌC VÀ CÔNG CỤ ĐÀO TẠO ISO 9001

 • Khóa đào tạo nhận thức về ISO 9001:2015 

 • Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 

 • Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 

 • Khóa đào tạo về Phương pháp chung về hệ thống tài liệu bản đồ theo ISO 9001:2015 

 • Khóa đào tạo đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 

 • Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng ISO 9001:2015 được chứng nhận của CQI-IRCA