45k1

ISO 45001: 2018 – CHỨNG NHẬN QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Hãy quan tâm đến sự an toàn của nhân viên thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 

ISO 45001: 2018, QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TOÀN CẦU NHẰM MỤC ĐÍCH QUẢN LÝ MỐI NGUY

Các tổ chức là người chịu trách nhiệm về sức khỏe, sự an toàn của nhân viên và những người làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức. Và vì thế, các công ty phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, giảm thiểu sự cố tai nạn, chấn thương và bệnh lý gây nên bởi công việc, cũng như liên tục cải tiến hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý An toàn- Sức khỏe- Nghề nghiệp (OH&S)

ISO 45001: 2018 LÀ GÌ?

ISO 45001:2018 được thiết lập trên nền tảng của “Cấu trúc cấp cao”. Điều này giúp cho tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ngày càng có sự liên kết với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO và tạo điều kiện cho các tổ chức có thể dễ dàng triển khai áp dụng đồng thời các yêu cầu của một số tiêu chuẩn khác, ví dụ, ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015.

LỢI ÍCH CƠ BẢN CỦA ISO 45001:2018

  • Giảm sự cố thương tích liên quan đến công việc, bệnh nghề nghiệp và tử vong.
  •  Xây dựng và triển khai chính sách An toàn, sức khỏe, nghề nghiệp và các mục tiêu OH&S (An Toàn – Sức Khỏe Nghề nghiệp)
  • Thể hiện sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý OH&S.
  • Loại bỏ các rủi ro trong An Toàn – Sức Khỏe – Nghề nghiệp

VÌ SAO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS?

  • Giúp nâng cao hình ảnh của công ty bạn về khía cạnh sức khỏe & an toàn
  • Thông qua việc áp dụng hệ thống ISO 45001:2018, công ty minh chứng cho sự cam kết của tổ chức đối với sức khỏe và an toàn của người lao động
  • Thể hiện sự tuân thủ pháp luật với các quy định an toàn
  • Một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được chứng nhận đảm bảo rằng việc tuân thủ pháp luật được quản lý một cách hiệu quả. Việc triển khai hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp hiện được xem là một yêu cầu pháp lý ở nhiều quốc gia.
  • Giảm tối đa chi phí cho bảo hiểm
  • Bằng cách giảm số vụ tai nạn hoặc thiệt hại cho thiết bị hoặc nhà máy, tổ chức cũng có thể giảm chi phí bảo hiểm, các mức phí phạt và các chi phí cho vụ kiện dân sự.

KHÁM PHÁ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ ISO KHÁC CỦA CHÚNG TÔI

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018 

TẠI ĐÂY