HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

KHÓA ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ

SỨC KHỎE & AN TOÀN (ISO 45001)

Nhân viên là tài sản lớn nhất của công ty. Các khóa đào tạo và công cụ về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) của Bureau Veritas Việt Nam giúp công ty phòng ngừa bệnh tật và thương tích trong công việc một cách chủ động. Bằng cách đặt sức khỏe và sự an toàn làm trọng tâm của công ty, quý khách sẽ đảm bảo sức khỏe của nhân viên, tạo được sự tin tưởng của khách hàng, nâng cao hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro.

Chương trình đào tạo của Bureau Veritas Việt Nam có thể hỗ trợ các nhóm phát triển kỹ năng và kiến thức để đạt được và duy trì Hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHMSMS) tuân thủ ISO 45001. Với hàng loạt các khóa học và công cụ toàn diện của mình, chúng tôi có khả năng cung cấp khóa học cho tất cả các mức độ kinh nghiệm để đảm bảo rằng sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc luôn đi đầu trong các hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp.

 • HỌC TỪ CÁC ĐÁNH GIÁ VIÊN HÀNG ĐẦU VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN TRƯỞNG OH&S

  người cung cấp một số khóa học chuyên biệt nhất trên thị trường

 • XÁC ĐỊNH CÁC NGUY CƠ VÀ RỦI RO VÀ THIẾT LẬP

  các quá trình liên quan đến doanh nghiệp của bạn và bối cảnh của nó

 • TÌM HIỂU CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 45001

  và làm thế nào để thực hiện chúng

CÁC KHÓA HỌC ĐA DẠNG VÊ AN TOÀN LAO ĐỘNG ISO 45001 VÀ CÁC CÔNG CỤ

 • Khóa đào tạo nhận thức về ISO 45001: 2018
 • Khóa đào tạo nâng cao về đánh giá viên nội bộ ISO 45001: 2018
 • Khóa đào tạo về nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001: 2018
 • Khóa đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý ISO 45001: 2018
 • Khóa đào tạo Phương pháp chung về hệ thống văn bản ISO 45001: 2018
 • Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 45001: 2018 – chuyển đổi
 • Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng OHS - ISO 45001: 2018 được CQI & IRCA công nhận
 • Khóa đào tạo đánh giá viên trưởng chuyển đổi từ OHS sang ISO 45001: 2018 được CQI & IRCA công nhận