iso14001

ISO 14001 - CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

THỂ HIỆN SỰ CAM KẾT MÔI TRƯỜNG THÔNG QUA CHỨNG NHẬN ISO 14001

Với ISO 14001: 2015, bạn có thể chứng minh cam kết của mình trong việc hạn chế tác động môi trường.

Hơn bao giờ hết, nhiều khách hàng đang yêu cầu các sản phẩm và dịch vụ từ các nguồn có trách nhiệm với môi trường và để duy trì tính cạnh tranh, các tổ chức thuộc mọi quy mô cần thực hiện một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả.

ISO 14001: 2015 có thể giúp bạn chứng minh cam kết của tổ chức trong việc hạn chế tác động môi trường bằng cách sử dụng khuôn khổ đã được chứng

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN ISO 14001

Có một số yếu tố của ISO 14001 được yêu cầu phải đáp ứng bởi các tổ chức đang tìm kiếm sự công nhận chính thức cho hệ thống quản lý môi trường của họ. Yêu cầu chung bao gồm:

 • Phát triển chính sách môi trường phản ánh các cam kết của tổ chức
 • Bổ nhiệm đơn vị phối hợp với hệ thống quản lý môi trường
 • Xác định cách thức tổ chức tương tác với môi trường
 • Xác định các tác động môi trường thực tế và tiềm năng
 • Xác định các yêu cầu tuân thủ môi trường
 • Thiết lập mục tiêu lâu dài, mục tiêu cụ thể và chương trình môi trường
 • Giám sát và đo lường tiến độ để đạt được mục tiêu lâu dài
 • Xem xét hệ thống và hiệu suất môi trường, và
 • Cải tiến liên tục hiệu suất môi trường của tổ chức

NHỮNG LỢI ÍCH

Chứng nhận ISO 14001 rất quan trọng đối với các tổ chức vì:

 • Áp dụng các yêu cầu cụ thể để đảm bảo tuân thủ theo quy định
 • Kiểm soát chi phí bằng cách tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và năng lượng
 • Tiết kiệm tiền thông qua tăng hiệu quả và năng suất
 • Giảm sự cố dẫn đến khiếu nại trách nhiệm pháp lý
 • Giảm thiểu chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
 • Tiếp tục cải thiện hiệu suất môi trường của bạn · Đạt được chứng nhận phù hợp theo hướng dẫn của Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế với sự hỗ trợ từ Bureau Veritas, tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận
 • Sự tiếp cận hợp tác để hiểu các mục tiêu, cơ cấu tổ chức và văn hóa kinh doanh của công ty

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ISO 14001

Chúng tôi hợp tác với khách hàng để giúp họ đạt được chứng nhận, đánh giá doanh nghiệp theo tiêu chuẩn và cung cấp cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được chứng nhận. Tất cả các chứng nhận ISO 14001 của chúng tôi đều được UKAS công nhận, đảm bảo rằng bạn nhận được một dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn chứng nhận ISO 14001.

Đặt các mục tiêu cụ thể được xác định bởi các chính sách môi trường và liên tục đo lường hiệu suất để giúp doanh nghiệp đảm bảo hệ thống được duy trì.

Ngoài các dịch vụ chứng nhận, chúng tôi cung cấp thêm các khóa đào tạo ISO 14001 nhằm hỗ trợ các bạn tìm hiểu các bước triển khai và duy trì hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.

Vui lòng tham khảo thêm ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượngISO 45001 - hệ thống quản lý an toàn sức khỏe

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI