climate change

Biến đổi khí hậu là mối quan tâm hàng đầu hiện nay, chính phủ nhiều nước, các doanh nghiệp và cá nhân đang tìm giải pháp giảm thiểu tác động của chúng đến môi trường.

Các doanh nghiệp đang ngày càng bắt tay vào việc hành động với mục tiêu Trung hòa Carbon và khí thải nhà kính bằng 0 để góp phần hạn chế mức nóng lên toàn cầu trong khoảng 1.5°C. Để thực hiện điều này, mỗi doanh nghiệp cần có ba ưu tiên: giảm phát thải khí nhà kính (KNK) từ các hoạt động doanh nghiệp, quản lý bền vững tiêu thụ năng lượng nội bộ và chuỗi cung ứng, và bù đắp lượng khí thải Carbon không thể tránh khỏi.

Bureau Veritas giúp các doanh nghiệp quản lý mức tiêu thụ năng lượng và giảm thiểu lượng khí thải Carbon bằng những chương trình đào tạo các cách tiếp cận đã được tiêu chuẩn hóa trong ngành. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá, chứng nhận độc lập và thẩm tra Vết Carbon và tài chính xanh nhằm giúp các doanh nghiệp nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

GIẢM LƯỢNG PHÁT THẢI CARBON

Thẩm tra Vết Carbon yêu cầu các tổ chức đánh giá và báo cáo chính xác về lượng khí thải Carbon và xác định các khu vực cần cải thiện để đạt được hiệu quả tối ưu. Bureau Veritas thẩm tra các tổ chức tuân theo nhiều tiêu chuẩn tự nguyện khác nhau và các chương trình quy định đối với Vết Carbon, cho phép các tổ chức giảm lượng khí thải và ưu tiên các hoạt động bền vững. 

CHỨNG NHẬN loại bỏ VÀ BÙ ĐẮP CARBON

Chương trình chứng nhận bù đắp carbon và loại bỏ khí nhà kính giúp các tổ chức hạn chế và cân bằng lượng phát thải khí nhà kính và giảm thiểu tác động đến môi trường. Bureau Veritas thẩm định và thẩm tra các sáng kiến bù đắp và loại bỏ phát thải CO2, chứng minh tính hợp pháp của các tín chỉ Carbon giúp các công ty đạt được mục tiêu Trung hòa Carbon và Không phát thải.

MINH BẠCH TRONG CAM KẾT TRUNG HÒA CARBON

Để thực hiện cam kết làm chậm biến đổi khí hậu và hạn chế tác động đến môi trường, các doanh nghiệp phải hành động đối với Cam kết  Trung hòa carbon trong thực tiễn kinh doanh. Bureau Veritas cung cấp dịch vụ thẩm tra và chứng nhận của bên thứ ba theo tiêu chuẩn yêu cầu của khách hàng. Các tiêu chuẩn này đòi hỏi doanh nghiệp phải giám sát lượng thải Carbon, xác định các khu vực kém hiệu quả, đo lường mức giảm phát thải và mua số lượng tín chỉ Carbon phù hợp để bù đắp lượng phát thải tồn dư của họ.    

ĐẠT MỤC TIÊU MỨC PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH BẰNG 0

Để các doanh nghiệp đạt được mức phát thải thuần bằng 0 (Net zero), họ phải thực hiện các phương thức kinh doanh trên toàn bộ chuỗi cung ứng mà không để lại tác động thuần nào đến khí hậu. Bureau Veritas giúp các doanh nghiệp thẩm tra Vết Carbon, đánh giá kết quả của các dự án loại bỏ khí nhà kính (KNK) và các sáng kiến giảm thiểu KNK, đồng thời xác minh các báo cáo về tiến độ mục tiêu đạt mức phát thải bằng 0 của họ.

ĐỌC THÊM