GTSC

Đánh giá

chứng nhận

Tiêu chuẩn

Du lịch bền vững GSTC

Giới thiệu về Dịch vụ Đánh giá chứng nhận Tiêu chuẩn Du lịch bền vững GTSC

Tiêu chuẩn của Hội đồng du lịch bền vững toàn cầu (GSTC) được thiết lập nhằm cung cấp kiến thức về “du lịch bền vững”, và là chuẩn mực tối thiểu mà các doanh nghiệp du lịch cần phải đạt được.

Các tiêu chuẩn được xây dựng theo 04 trụ cột chính:

 • Thiết lập hệ thống quản lý bền vững hiệu quả
 • Tối đa các lợi ích kinh tế xã hội cho cộng đồng địa phương và tối thiểu các tác động có hại
 • Tối đa các lợi ích cho di sản văn hóa và tối thiểu các tác động có hại
 • Tối đa các lợi ích cho môi trường và tối thiểu các tác động có hại

GSTC tạo thành nền tảng Công nhận cho các Tổ chức Chứng nhận - như Bureau Veritas Certification - chứng nhận các khách sạn/nhà nghỉ, công ty lữ hành/nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và các điểm đến, là có các chính sách và thông lệ bền vững. GSTC không trực tiếp chứng nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào; nhưng cung cấp một chương trình công nhận thông qua đối tác ASI/Assurance Services International để công nhận các Tổ chức Chứng nhận.

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Khách sạn & Chỗ ở
 • Công ty Lữ hành
 • Chính phủ & Điểm đến
 • Doanh nghiệp và Du lịch Công tác

LỢI ÍCH CỦA VIỆC CHỨNG NHẬN GSTC

 • Cải thiện khả năng tiếp thị.
 • Nâng cao danh tiếng.
 • Tiết kiệm chi phí.
 • Tiếp cận các thị trường mới.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.
 • Tăng sự tín nhiệm thông qua thông tin của trang web GSTC.

Tìm hiểu thêm THÔNG TIN VỀ GSTC

VÌ SAO NÊN CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN BUREAU VERITAS?

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua việc Bureau Veritas Certification cấp chứng chỉ công nhận quốc tế và được thừa nhận toàn cầu.
 • Giúp nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp bởi đối tác minh bạch, chuyên nghiệp và công bằng
 • Giúp hoạt động dịch vụ hiệu quả, bài bản và đáng tin cậy hơn.