2024 Global Energy Transition: Tripling Up In A VUCA World

News

Báo Cáo Chuyển Đổi Năng Lượng Năm 2024

Jul. 7 2024

Ngành công nghiệp năng lượng có vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế toàn cầu có mức phát thải carbon thấp. 

Tại hội nghị COP 28, 130 quốc gia đã cam kết mục tiêu tham vọng nhằm hạn chế biến đổi khí hậu: tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Ghi dấu với sự phát triển nhanh chóng kể từ đầu thập kỷ này, năm 2023 là một năm kỷ lục đối với  năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, nhìn về phía trước, ngành công nghiệp năng lượng sẽ cần phải vượt qua những rào cản như: những lỗ hổng, sự không chắc chắn, mơ hồ và phức tạp (VUCA - Vulnerabilities, Uncertainties, Ambiguities and Complexities).

Đây là năm thứ 2, Bureau Veritas phát hành báo cáo về chuyển đổi năng lượng được tập hợp từ các phân tích và ý kiến từ hơn 800 chuyên gia thị trường, nhà lãnh đạo và giám đốc điều hành cấp cao. Báo cáo dựa trên nghiên cứu được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2024, trên tất cả các châu lục và lĩnh vực của ngành năng lượng.

Báo cáo khám phá cách mà các bên liên quan ứng phó với những biến động đang định hình thế giới ngày nay; đề cập đến các rào cản cần vượt qua để tăng tốc quá trình chuyển đổi - từ chính sách của chính phủ, hệ thống lưới điện đến chuỗi cung ứng và công nghệ - đồng thời nêu lên những giải pháp thực tế mà ngành năng lượng đang tìm kiếm để vượt qua các trở ngại này.

Qua đó, báo cáo hướng đến mục tiêu thiết lập một lộ trình phát triển hệ thống năng lượng an toàn, bền vững và toàn diện hơn.


VUCA: Thế giới đầy biến động (Volatility), bất định (Uncertainty), phức tạp (Complexity) và mơ hồ (Ambiguity).