Press release

Khởi đầu ấn tượng; Khẳng định triển vọng năm 2024

Tháng 5. 2 2024

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUÝ 1 NĂM 20241

 • Tổng doanh thu đạt 1,439.5 triệu EUR, tăng 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8.0% theo tăng trưởng hữu cơ.
 • Tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ từ các ngành: Công nghiệp (+16.3%), Chứng nhận (+13.7%), Hàng hải & Ngoài khơi (+13.6%) so với quý 1 năm 2023. Ngành Dịch vụ Hàng tiêu dùng tăng trưởng +6.1%, Xây dựng & Cơ sở hạ tầng tăng +3.6%, Hàng hóa Công nghiệp & Nông nghiệp tăng +3.2%.
 • Việc điều chỉnh phạm vi kinh doanh có tác động dương 0.1%, phản ánh các thương vụ mua bán được bù trừ bằng một khoản thoái vốn.
 • Tác động tỷ giá ngoại tệ là -5.6%, chủ yếu do sự mất giá của đồng tiền một số nước đang phát triển so với đồng euro.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT QUÝ 1 NĂM 2024

 • Chiến lược mới LEAP | 28, được công bố vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, nhằm mang lại bước tiến đột phá trong tăng trưởng và hiệu suất, được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Quản lý danh mục đầu tư, Quản lý Hiệu suất và Mô hình phát triển nhân sự.
 • Tăng trưởng mạnh mẽ ở mọi khu vực (Châu Mỹ, Trung Đông, Châu Phi, Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu), vượt trội so với nhiều thị trường cơ bản.
 • Duy trì đà tăng trưởng cho các dịch vụ bền vững - bao gồm cả dịch vụ chuyển đổi và sản phẩm Xanh - trên toàn bộ danh mục.
 • Phù hợp với chiến lược LEAP | 28, mảng Dịch vụ Hàng tiêu dùng đã hoàn tất việc mua lại ba công ty bổ sung tại Đông Nam Á và Đông Bắc Á, mở rộng danh mục kinh doanh của Tập đoàn sang các lĩnh vực mới và đa dạng hóa phạm vi địa lý, mang lại doanh thu hàng năm khoảng 20 triệu EUR.
 • Để thực hiện việc mua lại cổ phiếu được công bố vào tháng 3 tại “Capital Markets Day”, Tập đoàn đã hoàn tất việc mua lại khoảng 0,8% lượng cổ phiếu vào ngày 5 tháng 4 năm 2024 theo thỏa thuận thoái vốn của Wendel.
 • Moody's lần đầu chính thức xếp hạng tín dụng dài hạn cho Bureau Veritas với mức A3, kèm theo triển vọng "ổn định", phản ánh cơ cấu tài chính vững mạnh và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn.
 • Cam kết CSR của Bureau Veritas được nhiều tổ chức xếp hạng phi tài chính công nhận, với vị trí dẫn đầu trong Sustainalytics. Đồng thời, Bureau Veritas cũng tham gia Công ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

XÁC NHẬN TRIỂN VỌNG 2024

Tận dụng hệ thống bán hàng lành mạnh và ngày càng tăng, nhu cầu cao của khách hàng đối với 'dịch vụ nền kinh tế mới' và mức tăng trưởng thị trường cơ bản mạnh mẽ, Bureau Veritas kỳ vọng đạt được những mục tiêu như sau:

 • Tăng trưởng doanh thu hữu cơ từ trung bình đến cao ở mức 1 chữ số;
 • Cải thiện biên lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh theo tỷ giá tiền tệ cố định;
 • Dòng tiền mạnh, với tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt2 trên 90%.

Tập đoàn dự kiến tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong nửa năm sau cao hơn nửa năm đầu do có tăng trường  mạnh hơn trong quý 2.

Bà Hinda Gharbi, Tổng Giám đốc điều hành, cho biết:
“Trong quý đầu tiên của năm, chúng tôi đã công bố chiến lược LEAP | 28 nội bộ và đồng thời giới thiệu đến các nhà đầu tư. Cam kết của chúng tôi đối với tăng trưởng hữu cơ bền vững, quản lý danh mục chủ động thông qua M&A và cải thiện lợi nhuận hàng năm phù hợp với tham vọng mang lại lợi nhuận cho cổ đông ở mức hai chữ số.

Bureau Veritas đã bắt đầu triển khai chiến lược này và đang duy trì đà tăng trưởng ở mức 8.0%, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của xu hướng thị trường trong quý 1 năm 2024.

Ngoài ra, tôi vui mừng thông báo về xếp hạng tín dụng dài hạn đầu tiên của Bureau Veritas. Quyết định của Moody's trong việc xếp hạng A3, với triển vọng ổn định, khẳng định cơ cấu tài chính vững mạnh, vị thế hàng đầu thị trường và mô hình kinh doanh vững mạnh của chúng tôi.

Hướng về tương lai, chúng tôi khẳng định triển vọng cho năm 2024.”
 


1 Các chỉ số hiệu quả thay thế được sử dụng trong thông cáo báo chí này được trình bày, định nghĩa và đối chiếu với các chuẩn mực IFRS trong phụ lục 2.
2 (Dòng tiền ròng thu được từ hoạt động kinh doanh – tiền thuê + thuế thu nhập doanh nghiệp) / lợi nhuận hoạt động điều chỉnh.