THÔNG CÁO PHÁP NHÂN

Văn phòng đăng ký & Chi tiết Công ty

Văn phòng đăng ký:

Tầng 4, tòa nhà E.Town 1,
số 364 đường Cộng Hòa,
Phường 13, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (28) 3812 2196
Fax: +84 (28) 3812 7038

Thông tin Công ty:

Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Đăng ký tại Việt Nam số 2130772615, mã số thuế 0100774617

 

Công ty trực thuộc

Pháp nhân tại Việt Nam:

Công ty TNHH Bureau Veritas Certification (Việt Nam)
Đăng ký tại Việt Nam
Công ty số 2344/GP

Công ty TNHH Inspectorate Việt Nam
Đăng ký tại Việt Nam
Công ty số 411043001254, mã số thuế 0310939826

Văn phòng đăng ký của các công ty trên:

Tầng 4, tòa nhà E.Town 1,
số 364 đường Cộng Hòa,
Phường 13, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 (28) 3812 2196
Fax: +84 (28) 3812 7038

Điều khoản và điều kiện mua hàng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ được mua bởi Bureau Veritas Việt Nam trừ khi một thỏa thuận cụ thể đã được xem xét bởi Bộ phận Thu Mua và được ký bởi một nhân viên của Bureau Veritas với cơ quan thích hợp.