CHUYÊN ĐỀ 3: 8D – 5 WHY XỬ LÝ KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA (CAPA)

Webinar:

8D - 5 Why
Xử lý khắc phục - phòng ngừa (CAPA)

Oct. 26 2021

Để tiếp nối cùng Chuỗi hội thảo trực tuyến về các công cụ quản lý chất lượng trong sản xuất công nghiệp toàn cầu ở chủ đề thứ nhất & chủ đề thứ hai, Bureau Veritas Certification xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chuyên đề thứ ba với nội dung:

" CHUYÊN ĐỀ 3: 8D – 5 WHY
XỬ LÝ KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA (CAPA) "

Summary

THỜI GIAN: 08:00 – 11:30, Thứ bảy - Ngày 30/ 10/ 2021.

DIỄN GIẢ: Mr. Mạn Thiên Ninh – 16 Năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý sản xuất.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHẦN IMỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH  Thời gian: (08:00 – 08:30)

  • Hướng dẫn truy cập.
  • Giới thiệu Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II: Thời gian – (08:30 – 09:15)

  • Các yêu cầu của tiêu chuẩn liên quan.
  • Tại sao các Tổ chức đánh giá lại chú trọng vào CAPA.
  • Tại sao sự cố lại bị tái phát.

PHẦN III: GIẢI LAO  – Thời gian:(09:15 – 09:25)

PHẦN IV - Thời gian:(09:25 – 11:00)

  • Trình tự các bước thực hiện CAPA.
  • Nguyên tắc 8D.
  • Phương pháp truy tìm nguyên nhân 5 Why.
  • Quản trị CAPA.

PHẦN V: THẢO LUẬN – Thời gian: (11:00 – 11:30)

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Vui lòng đăng ký theo liên kết: https://bit.ly/2ZkCHcI


BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Mr. Phương Đại Trần
Di động: 0947919977
E: phuong-dai.tran@bureauveritas.com

Mr. Hoài Phong Nguyễn
Di động: 0931 277 993
E: hoai-phong.nguyen@bureauveritas.com