CHUYÊN ĐỀ 02: CẢI TIẾN 5S - QUẢN LÝ 5M

Webinar
Chuyên đề 2: 
Cải tiến 5S - Quản lý 5M.

Sep. 3 2021

Để tiếp nối cùng chuỗi Hội thảo trực tuyến về các công cụ quản lý chất lượngtrong sản xuất công nghiệp toàn cầu ở chủ đề thứ nhất, Bureau Veritas Certification xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chuyên đề thứ hai với nội dung:

CHUYÊN ĐỀ 02: CẢI TIẾN 5S - QUẢN LÝ 5M

Summary

THỜI GIAN:

08:30 – 11:30,Thứ bảy- Ngày 11/ 09/ 2021.

DIỄN GIẢ:

Mr. Man Thiên Ninh – 16 Năm kinh nghiệm trong hoạt động quản lý sản xuất.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

PHẦN I: 5S BỀN VỮNG

 1.  Lịch sử hình thành.
 2. Mục đích của 5S.
 3. Ý nghĩa và cách thực hiện 5S.
 4. Triển khai 5S bền vững.
 5. Ví dụ về cải tiến 5S.
 6. Tổng kết.

PHẦN II: GIẢI LAO

PHẦN III: 5M TRONG SẢN XUẤT

 1. Yêu cầu tiêu chuẩn quản lý thay đổi.
 2. Tầm quan trọng quản lý thay đổi 5M.
 3. Tổng quan 5M.
 4. Giới thiệu phương pháp quản lý 5M.
 5. Một số vấn đề thường gặp quản lý thay đổi 5M.
 6. Tổng kết lưu trình thay đổi.

PHẦN IV: THẢO LUẬN.

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý công ty vui lòng đăng ký theo đường link: https://bit.ly/3jjTGmJ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Mr. Nguyễn Hoài Phong
Di động: 0931 277 993
Email: hoai-phong.nguyen@bureauveritas.com
Địa chỉ: Tầng 4- Tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.