MISSION

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

 

TẠO DỰNG MỘT THẾ GIỚI CỦA LÒNG TIN

LÀ NGƯỜI DẪN ĐẦU TOÀN CẦU

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp khách hàng vượt cao hơn cả sự tuân thủ đơn thuần bằng cách giảm thiểu rủi ro cho khách hàng, cải thiện thành tích và giúp họ luôn đổi mới để đáp ứng các thách thức về chất lượng, sức khỏe & an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi bao hàm tính chính trực và đạo đức, cố vấn và xác nhận khách quan, hướng tới khách hàng và an toàn tại nơi làm việc.

TẠO DỰNG MỘT THẾ GIỚI CỦA LÒNG TIN

Kể từ khi thành lập vào năm 1828, tên của chúng tôi đồng nghĩa với tính chính trực – đó là tất cả những gì càng quan trọng hơn trong ngành nghề (này của chúng tôi) được xây dựng dựa trên lòng tin. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tạo nên niềm tin mạnh mẽ giữa các công ty, người tiêu dùng và cơ quan công quyền.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI Ở VIỆT NAM

Kể từ khi thành lập vào năm 1998, tên của chúng tôi (BV và BVQI) đã nổi tiếng cùng đảm bảo về chất lượng, an toàn sức khỏe và môi trường. Chúng tôi tự hào là đã tham gia một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Việt Nam bằng việc xây dựng lòng tin từ bên ngoài vào Việt Nam cũng như của Việt Nam ra thế giới. Cùng với cải tiến thường xuyên và liên tục đổi mới dịch vụ của mình, toàn thể nhân viên BV Việt Nam cam kết Cung cấp thông tin chính xác để thúc đẩy nhiều hơn nữa các giao dịch thương mại & hoạt động xã hội với sự tin cậy nhằm làm cho Môi trường cũng như Cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn!