global

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU

Giám định chuẩn hóa trên toàn cầu

THÁCH THỨC CỦA BẠN


Thách thức với việc quản lý các hệ thống quản lý đa địa điểm hoặc đa chương trình, các công ty toàn cầu ngày nay cần một giải pháp hiệu quả về chi phí, cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về hoạt động và cách tiếp cận chung cho các quy trình.

Một chương trình chứng nhận toàn cầu cung cấp một cách tiếp cận nhất quán để kiểm toán và báo cáo được chuẩn hóa, với cơ hội để điểm chuẩn và giảm từ 10% đến 30% chi phí kiểm toán thông qua tối ưu hóa khối lượng.

CÁCH BUREAU VERITAS HỖ TRỢ BẠN


Với mạng lưới toàn cầu phục vụ bạn tại địa phương, chúng tôi tự hào có một hồ sơ theo dõi toàn cầu và có thể cung cấp cho một nhóm kiểm toán viên địa phương kiến thức sâu rộng về các ngành công nghiệp cụ thể, quy định địa phương, thị trường và ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp lựa chọn các chương trình chứng nhận toàn cầu, tất cả được quản lý bởi Bureau Veritas, phù hợp với yêu cầu cá nhân của bạn. Bao gồm các:

 • Chứng nhận theo từng trang web
 • Hệ thống quản lý tích hợp: một hệ thống quản lý để quản lý nhiều khía cạnh của hiệu suất tổ chức để đáp ứng các yêu cầu của hơn một tiêu chuẩn hệ thống quản lý (ví dụ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
 • Chứng nhận đa trang: các trang khác nhau có hệ thống quản lý chung được giám sát bởi kiểm toán nội bộ
 • Cũng có thể có cả chứng nhận đa trang và tích hợp trên toàn tổ chức toàn cầu của bạn.

NHỮNG LỢI ÍCH

 • Có được cách tiếp cận nhất quán để giám định
 • Thiết lập một khuôn khổ cho hiệu suất điểm chuẩn trên toàn tổ chức toàn cầu
 • Giảm chi phí giám định toàn cầu
 • Chọn chương trình phù hợp với yêu cầu cá nhân của bạn
 • Mạng lưới toàn cầu, nhận được hỗ trợ tại khu vực của bạn từ đơn vị thử nghiệm, kiểm tra và chứng nhận hàng đầu trên toàn cầu
 • Đội ngũ kiểm toán viên địa phương có kiến thức về lĩnh vực cá nhân, thách thức địa phương và thị trường
   

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN 

TẠI ĐÂY