qltlt

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KINH DOANH LIÊN TỤC 
(ISO 22301) 

 

Trong bối cảnh kinh doanh nhiều yếu tố tác động như hiện nay, các công ty có thể gặp phải các tình huống gây trì hoãn hoạt động và gián đoạn chuỗi cung ứng. Vì thế thông qua việc áp dụng và tham gia chứng nhận Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục, các tổ chức có thể nhanh chóng phục hồi sau các sự cố mà không ảnh hưởng đến sự an toàn lâu dài trong các hoạt động của họ

Sự chậm trễ trong hoạt động có nhiều hình thức khác nhau – sự gián đoạn trong cung cấp dịch vụ, ngừng hoạt động CNTT, thời tiết khắc nghiệt - và các yếu tố này được xem là rủi ro cho tất cả các doanh nghiệp. Để phục hồi sau những sự cố này, các tổ chức cần có một chiến lược toàn diện để giải quyết nhiều rủi ro trong kinh doanh liên tục

ISO 22301 là Hệ thống quản lý kinh doanh liên tục tạo nên hệ sinh thái hoàn chỉnh cho doanh nghiệp. Việc tham gia áp dụng ISO 22301 sẽ giúp các công ty có thể xác định các khu vực rủi ro, thực hiện các biện pháp kiểm soát và phân bổ trách nhiệm một cách thích hợp. Thông qua việc tham gia chứng nhận ISO 22301, doanh nghiệp có thể minh chứng cho sự cam kết với cả các bên nội bộ và bên ngoài về khả năng phục hồi của công ty sau những gián đoạn không mong muốn

CÁC LỢI ÍCH CHÍNH

  • NHẬN DẠNG MỐI NGUY VÀ TIẾN HÀNH ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT PHÙ HỢP
  • Giảm thiểu các rủi ro liên quan đến tài sản của công ty và sự sụt giảm doanh thu thông qua việc kiểm soát duy trì dòng tiền khi đối mặt với sự gián đoạn
  • Áp dụng chính sách kinh doanh liên tục phù hợp với bối cảnh kinh doanh của công ty
  • Tạo sự tin cậy với các bên liên qua và các nhà đâu tư về sự an toàn trong hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng và chứng nhận ISO 22301
  • Đạt chứng nhận từ bureau veritas, tổ chức chứng nhận hàng đầu trong lĩnh vực quản trị rui ro cho doanh nghiệp

ISO 22301: BẢO VỆ SỰ LIÊN TỤC TRONG KINH DOANH

ISO 22301 giúp các tổ chức lập kế hoạch và phục hồi sau những gián đoạn trong kinh doanh. Bằng cách thiết lập các thủ tục và các biện pháp kiểm soát thông qua việc thực hiện và chứng nhận ISO 22301, các công ty có thể giảm thiểu thời gian và tiền bạc bị thiệt hại trong trường hợp hoạt động chậm trễ 

TẠO SỰ TIN CẬY VỚI CÁC BÊN

Tiêu chuẩn ISO 22301 sẽ giúp doanh nghiệp tạo sự tin tưởng đối với các bên liên quan, nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên về sự sẵn sàng của công ty bạn. Việc tham gia chứng nhận ISO 22301, bao gồm đào tạo nhân sự, đánh giá nội bộ và đánh giá hệ thống quản lý, công ty của bạn có thể chứng minh khả năng phục hồi đối với các bên liên quan

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH KINH DOANH

ISO 22301 là Hệ thống quản lý liên tục trong kinh doanh dành cho các tổ chức công và tư thuộc mọi quy mô. Cấu trúc Cấp cao của tiêu chuẩn giúp ISO 22301 dễ dàng tích hợp vào bất kỳ hệ thống quản lý dựa trên nền tảng ISO mà công ty của bạn đang áp dụng