spglobal

News

BUREAU VERITAS 
ĐƯỢC S&P GLOBAL ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG VÀNG VÀ LÀ
ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH 

Feb. 24 2021

Khi được xếp hạng Vàng — được trao cho những đơn vị hoạt động tốt nhất trong Đánh giá Bền vững Toàn cầu của S&P — Bureau Veritas đã được công nhận là một trong số các công ty phát triển bền vững hoạt động tốt nhất thế giới vào năm 2021.

Vào ngày 8 tháng 2, S&P Global đã xuất bản ấn bản Niên giám Bền vững năm 2021, bao gồm các Giải thưởng Bền vững Toàn cầu của S&P lần đầu tiên.

Bảng xếp hạng năm 2021 cho thấy Bureau Veritas là một trong những công ty bền vững có hiệu suất cao nhất. Tập đoàn đã đạt được xếp hạng Vàng cũng như trạng thái Người dẫn đầu trong ngành, ghi nhận mức cải thiện điểm số mạnh nhất hàng năm trong ngành của mình.

spglobal1

Niên giám Bền vững 2021 đã xếp hạng hơn 7.000 công ty trên 40 quốc gia và 61 ngành công nghiệp, được đánh giá trong Đánh giá Bền vững của Doanh nghiệp năm 2020 (CSA). Chỉ có 631 công ty có điểm cao nhất lọt vào Niên giám năm nay, bao gồm 70 công ty được xếp hạng Vàng.

Những giải thưởng này công nhận cam kết của Bureau Veritas trong việc trở thành một công ty bền vững. Trở thành một công ty từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp đến Xã hội đi kèm với nghĩa vụ: là hình mẫu về tính bền vững trong nội bộ và trở thành hình mẫu cho ngành công nghiệp trong lĩnh vực này. Là một công ty dịch vụ hỗ trợ sự tiến bộ có trách nhiệm của xã hội, Bureau Veritas cung cấp chuỗi dịch vụ và giải pháp xanh hướng tới phát triển bền vững - BV's Green line - trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh, cho phép khách hàng giải quyết những thách thức ngày càng tăng trong lĩnh vực này.